Værdipuljens projekter

Siden Værdipuljens begyndelse er der uddelt 32 millioner kroner til 250 projekter i det Østjyske.

Alle projekter, der har fået støtte

Donationer fra 2020


Klima-X  

Foreningen Klima-X vil producere fire klima-reklamefilm. Filmene sætter fokus på fire forskellige emner og aspekter ved det klimavenlige liv, og de skal oplyse og inspirere folk til en mental klimaomstilling, der er præget af lyst, engagement og glæde.

Donation fra NRGi: 100.000 kr.


Hjarnø Beboerforening

Foreningen vil etablere en mindre naturlegeplads i Skolehaven på Hjarnø, så den bliver et mere attraktivt samlingssted for øens beboere og mange børnefamilier og en positiv oplevelse for øens mange sommerturister.

Donation fra NRGi: 35.000 kr.


Børneby Midt

Pædagoger, forældre og børn vil investere i en el-ladcykel, så de kan give de mindste børn små hverdagsoplevelser i naturen.

Donation fra NRGi: 15.000 kr.


GS-Supply

To iværksættere vil investere i en brugt elektrisk gaffeltruck, så de har bedre forudsætninger for at fortsætte arbejdet med at udvikle sugerør, der er lavet af 100 procent plantemateriale til restaurationsbranchen.

Donation fra NRGi: 20.000 kr.


FDF Kolind

FDF vil gerne energieffektiviserer deres energiforbrug og forbedre indeklimaet for deres børn og unge – og derfor skal de blandt andet have lagt papiruld (miljømæssigt korrekt) ud på loftet.

Donation fra NRGi: 37.243 kr.


Sport X

Idrætsforeningen vil installere en varmepumpe i deres klubhus, så de kan afholde flere arrangementer i vinterperioden og spare på energien.

Donation fra NRGi: 19.995 kr.


Aarhus Watersports Complex (AWC)

AWC vil bidrage til et renere Bassin 7 – og dermed et renere hav - på Aarhus Ø. Det gør de ved at investere i en hav-skraldespand, der ved hjælp fra en pumpe skal samle skrald i et net.

Donation fra NRGi: 50.000 kr.


LitterGo ApS

LitterGo vil etablere en personalecontainer på deres areal på godsbaneområdet. Formålet er at skabe bedre personaleforhold til de socialt udsatte borgere, der hjælper med at udføre bygningsservice her.

Donation fra NRGi: 50.000 kr.


Sangstrup Forsamlingshus

Foreningen vil udskifte den gamle belysning i forsamlingshuset med LED-belysning.

Donation fra NRGi: 9.899 kr.


Landsbyliv

En gruppe pensionister i Hjortshøj vil installere en luft til vand varmepumpe i deres værksted, hvor de arbejder frivilligt med at reparere ting.

Donation fra NRGi: 40.000 kr.


Botanisk Haves Venner

Foreningen vil opsætte to LED opformeringsanlæg, så de kan formidle til besøgende i Botanisk Have, hvordan det er muligt at opformere planter, roser, stauder, urter og lignende. 

Donation fra NRGi: 5.000 kr.


Østjydsk R/C modelflyveklub

Klubben vil udvide deres eksisterende strømforsyning (solcelleanlæg) med en mindre vindmølle, så de kan få nok strøm til opladning af modelfly og andre aktiviteter.

Donation fra NRGi: 14.000 kr.


Grundejerforeningen Egå Engdal

Foreningen vil motivere beboerene til grøn omstilling og vil derfor opsætte en ladestander på Egå Engvej ved den fælles parkeringsplads.

Donation fra NRGi: 73.144 kr.


GreenMobility A/S

Virksomheden vil støtte mobiliteten i lokalområdet på Djursland ved at tilbyde 20 stations-baserede el-delebiler på seks-otte lokationer.

Donation fra NRGi: 666.550 kr.


Lasse’s Auto

Lasse’s Auto vil etablere el-biludlejning på Samsø.

Donation fra NRGi: 32.094 kr.


Picturewise Film

Picturewise vil markere, at det i 2021 er 40 år siden, at vindmølleeventyret startede. Det vil de gøre ved at portrættere 15 vindmøllepionerer, der spillede en central rolle i historien.

Donation fra NRGi: 62.500 kr.


Fonden Multihus Hjortshøj 

Borgere i Hjortshøj vil etablere ladestandere til elbiler ved deres nye Multihus.

Donation fra NRGi: 88.405 kr.


Daugård Fællesvarme A.m.b.a

Daugård Fællesvarme og Hedensted Spildevand vil udnytte overskudvarmen fra det rensede spildevand til fjernvarmeforsyning af Daugård. Derfor søger de støtte til et indledende skitseringsprojektering af de nødvendige røranlæg og varmepumper – og et formelt projektforslag.

Donation fra NRGi: 110.000 kr.


IK Skovbakken

IK Skovbakken vil energioptimere nyt fælleshus og investere i teknologi og udstyr, der kan gøre det nye fælleshus og toiletter/omklædningsrum i deres F-bygning så bæredygtigt som muligt.

Donation fra NRGi: 250.000 kr.


Aarhus Internationale Sejlsportscenter

Sejlsportscentret vil på deres parkeringsplads opsætte en ladestander til elbiler og eventuelt elcykler. Ladestanderen vil være tilgængelig for centrets og lystbådhavnens besøgende.

Donation fra NRGi: 46.879 kr. 


Mulighedernes Hus

Mulighedernes Hus vil energieffektivisere deres kontor i Aarhus. De vil derfor udskifte deres el-radiatorer og brændeovn med en energirigtig varmepumpe samt udskifte gamle vinduer.

Donation fra NRGi: 49.835 kr.


Trøjborg Fællesråd

Foreningen vil udvikle et projekt kaldet dyrkningsfællesskabet, der skal sætte fokus på spiselige planter og skabe en platform, hvor Trøjborgs beboere kan mødes på kryds og tværs. Konkret skal projektet bestå af en fælles køkkenhave med fire højbede samt buske med bær.

Donation fra NRGi: 50.000 kr.


FC Horsens

Klubben vil modernisere og effektivisere klubhuset, så de kan reducere deres energiforbrug. Det vil de gøre ved at udskifte den eksisterende belysning med LED.

Donation fra NRGi: 149.500 kr.


Kulturhuset Helgenæs Præstegård

Foreningen vil energioptimere Præstegården Helgenæs ved at udskifte det gamle oliefyr og installere en varmepumpe.

Donation fra NRGi: 110.000 kr.


Kulturforeningen Aarhus Volume

Foreningen vil anskaffe sig et anlæg til genanvendelse af regnvand til toiletskyl og vask, der skal udformes i to 20-fods containere.

Donation fra NRGi: 200.000 kr.


Naturhistorisk Museum Aarhus

Naturhistorisk Museum vil gøre forskning og viden om natur, miljø, biodiversitet, bæredygtighed og naturvidenskab tilgængelig for alle. Derfor vil de investere i nyt AV-udstyr i deres auditorie og undervisningslokale ”BioX”, så de kan forbedre kommunikationen og samtidig via live-streaming af events kunne række ud til alle danskere – uanset geografisk placering.

Donation fra NRGi: 100.000 kr. 


Greenlight

Foreningen vil udføre projektet Greenlight, som en uge om året vil forvandle Aarhus til et levende megalaboratorium for fremtidens bæredygtige byliv. På Greenlight vil deltagende fra alle sektorer få mulighed for at vise og udbrede bæredygtige projekter, ideer, produkter og lignende - og samles om, hvordan bæredygtige principper, nedbringelse af CO2 og klimabelastning skaber en bedre by for alle.

Donation fra NRGi: 200.000 kr.


Foreningen Living Boats Aarhus

Foreningen vil montere solpaneler på taget af deres eldrevne båd, LIV for at sikre bæredygtig energitilførsel til elmotoren.

Donation fra NRGi: 45.000 kr.


Gallo Gartneriet

Foreningen, med målgruppen unge og voksne med psykisk sårbarhed, vil lave læringshave til interesserede, der vil gøre deres egne haver mere vilde og insektvenlige, og som samtidig vil dyrke økologiske afgrøder til egne måltider.

Donation fra NRGi: 79.500 kr.


Feldballe a.m.b.a.

Feldballe a.m.b.a. vil etablere ladestandere til Feldballe Erhvervs Centrums gæster og til byens delebiler- og elcykler. Derudover vil de etablere solceller, som skal forsyne købmandsbutikken med grøn strøm. 

Donation fra NRGi: 350.000 kr.


Hyttefonden ved Kattegatspejderne

Foreningen vil energioptimere bygningen Kløverbo ved at udskifte ruderne i de eksisterende vinduer.

Donation fra NRGi: 65.250 kr.


DII Ved Åen

Institutionen vil opstille 12 batterisolcelle-lamper, der skal lyse legepladsarealerne op, så afhentning og aflevering i mørke tider bliver nemmere.

Donation fra NRGi: 14.986 kr.


Æblehaven (Event Box Aps)

Æblehaven vil bygge en bæredygtig cykel-servicestation ved Brabrandsøen, der skal indeholde mulighed for reparation af dæk, udlån af værktøj og et solcelletræ, der skal kunne oplade elcyklers batterier.

Donation fra NRGi: 100.000 kr.


Købmandsgruppen Gjerrild a.m.b.a.

Foreningen vil ombygge og energieffektivisere købmandsbutikken i Gjerrild ved blandt andet nyt energibesparende køle- og frostrum, ny belysning og bedre logistik.

Donation fra NRGi: 230.000 kr.


Life Exhibitons Aps

Life Exhibitions vil etablere en mobil udendørs udstillingsplatform, der kunstnerisk præsenterer FN’s 17 Verdensmål i bybilledet i Aarhus, København, Aalborg og Odense. Alle steder af seks ugers varighed i løbet af 2021.

Donation fra NRGi: 300.000 kr.


Spar Konge

Butikken vil investere i en ny energibesparende køler, hvor varerne kan sættes ind bagfra. 

Donation fra NRGi: 100.000 kr.


Fair Festival

Fair Festival ønsker at påvirke borgeres, virksomheders og myndigheders adfærd i en bæredygtig retning. Det gør de til en tredages festival i Aarhus, hvor de vil etablere kontakt med udbydere af bæredygtige produkter, så der kan udvikles nye idéer i fællesskab.

Donation fra NRGi: 100.000 kr.


Living Boats Aarhus

Living Boats Aarhus vil investere i en eldrevet 11-personers turbåd. Turbåden skal bruges til formidling af energi- og klimavenlige tiltag ved havnen samt arkitektur og kultur.

Donation fra NRGi: 50.000 kr.


Pure Algae Denmark ApS

Etablering af en automatiseret løsning til deres tanganlæg, så de kan optimere doseringen af næringskilder.

Donation fra NRGi: 50.000 kr.


Science Museerne - det elektromagnetiske bord

Det elektromagnetiske bord et undervisningsværktøj, som blandt andet indeholder magnetfelter, kompasser, elektromotorer og introduktionsforsøg. Det skal give skoleelever indblik i, hvad elektromagnetismen er for en kraft, og hvordan forskere arbejder for at bruge den viden til fremtidens teknologier og energiopbevaring.

Donation fra NRGi: 65.000 kr.


Spant Studio ApS

Tegnestuen vil etablere et solcelleanlæg med batteribank, så de kan blive selvforsynende med energi.

Donation fra NRGi: 25.000 kr.


TrÆls

TrÆls har udarbejdet en ny forretningsmodel (TrÆls X), hvor de i samarbejde med andre iværksættere vil arbejde med bæredygtig produktion. Her vil de udvikle prototyper i form af produkter og forretningsmodeller, som får os til at tænke bæredygtigt og smart.

Donation fra NRGi: 100.000 kr.


Samlingspunktet – et grønt mødested

På en ubebygget grund i Skæring vil de skabe et grønt og aktivt mødested med klimacafé, multirum og udemiljø, der motiverer til bevægelse, leg og læring om bæredygtige tiltag.

Donation fra NRGi: 150.000 kr.


Teater Katapult

Teateret vil udskifte deres ældre teaterlamper med nye energibesparende LED-lamper.

Donation fra NRGi: 300.000 kr.


Hatting Parkens Venner

På legepladsen vil de etablere et solcelleanlæg med batteri, der skal sørge for grøn strøm til belysning og SMS-lås i toiletbygningen.

Donation fra NRGi: 7.656 kr.


Ryomgaard Realskole

De ønsker at energioptimere en 107 år gammel skole. Det betyder blandt andet udskiftning af gamle glaspartier, vinduer og døre.

Donation fra NRGi: 200.000 kr.


Kickstart af grøn elbilturisme

Samsø Energiakademi og Samsø Kommune vil udvikle og implementere 6-10 ladestandere til elbiler på turisme ”hotspots” og dermed styrke den private ladeinfrastruktur i udlejningssommerhuse og boliger.

Donation fra NRGi: 218.000 kr.


Hedensted Golf Klub

Etablering af ladestandere til elbiler på offentlig parkeringsplads ved Golfklubben.

Donation fra NRGi: 50.000 kr.


Den selvsorterende skraldespand

Unge forskere vil designe og udvikle en selvsorterende skraldespand, som kan sortere plastik, metal og glas. Skraldespanden sortere affaldet via et lydsorteringssystem, hvor den er indstillet til at kende forskel på lyde fra de forskellige materialer.

Donation fra NRGi: 10.000 kr.


Bredballe Spejdercenter

Spejdercentret vil renovere Depot Huset og udskifte vinduerne, så de får en mere energivenlig bygning.

Donation fra NRGi: 19.978 kr.


VSK Aarhus

Fodboldklubben Vejlby Skovbakken Aarhus vil modernisere Vejlby Station med miljøvenligt kunstgræs og LED-lys, så der er gode og lige muligheder for, at alle klubbens hold kan spille fodbold året rundt.

Donation fra NRGi: 300.000 kr.


Foreningen Elbybil

Foreningen vil at afholde en årlig prisuddeling, hvor ’Danmarks e-mobilitetskommune’ skal kåres. Prisen skal gå til den kommune, som i sine politiske prioriteringer og infrastruktur har vist de største ambitioner i forhold til elbiler.

Donation fra NRGi: 50.000 kr.


Kattegatcentret

Kattegatcentret vil etablere grundvandskøling, så de kan sikre nedkøling af luft og vand på en bæredygtig måde i deres nye pingvinanlæg til subantarktiske pingviner.

Donation fra NRGi: 300.000 kr.


Vejlby Forsamlingshus

Renovering af elinstallationer og udskiftning af varmesystem, hvor det gamle oliefyr skal erstattes med varmepumper.

Donation fra NRGi: 75.000 kr.


Niels Peter Estrup

Reparation og etablering af varmepumper i to gallerier.

Donation fra NRGi: 50.000 kr.


DUI-leg og VIRGE Horsens

De ønsker at energiforbedre feriekolonen i Juelsminde ved at udskifte gamle el-radiatorer samt gamle lyskilder, der skal erstattes med LED-belysning.

Donation fra NRGi: 45.000 kr.


FDF Kolind

Renovering af klubhus hvor der blandt skal udskiftes gamle vinduer, belysning og vandvarmere til energieffektive løsninger.

Donation fra NRGi: 150.000 kr.


Balle Borgerhus

Etablering af varmepumpe og LED-belysning i nye lokaler, som skal bruges til et nyt center for selvtræning.

Donation fra NRGi: 25.000 kr.


& Green Projekt Aps

Hornsyld Købsmandsgård ønsker at stille deres overskudsvarme til rådighed for byens borgere og industri. Derfor vil de afholde et borgermøde, hvor varmepotentialet skal undersøges, så de kan sende et forslag til kommunen.

Donation fra NRGi: 155.000 kr.


Molslinjen A/S

Etablering af to lynladepunkter til elbiler ved den nye færgeterminal i Aarhus Havn.

Donation fra NRGi: 300.000 kr.


Konvofut v/ Dang Le

Anskaffelse af avanceret CAD software til optimering af innovative affaldsindsamlings og –sorteringsværktøjer til renholdelsesarbejde, miljøbevidste private og institutioner.

Donation fra NRGi: 49.999 kr.

 


Donationer fra 2019


Cykelslangen

Cykelslangen er et socialt formidlingsprojekt, der skal få flere børn til at cykle i skole i Horsens. Tanken er, at eleverne skal cykle i en lang slange efter hinanden på vej i skole.

Donation fra NRGi: 40.000 kr.


Linguista Education

Linguista er et frivilligt projekt på godsbanen i Aarhus, hvor de vil etablere miljørigtig opvarmning i deres aktivitetslokaler for udsatte og studerende.

Donation fra NRGi: 34.000 kr.


Natur Retur

Naturformidlingsprojektet – Natur Retur – vil installere to varmepumper, så de har bæredygtig opvarmning i deres lokaler.

Donation fra NRGi: 33.006 kr.


Aarhus Beachvolly Club

De vil reducere deres energiforbrug ved at investere i en luft-til-luft-varmepumpe og indføre affaldssortering.

Donation fra NRGi: 45.000 kr.


Rosenholm Jagtforening

Rosenholm Jagtforening vil udskifte vinduer og renovere vægge i deres hus på skydebanen.

Donation fra NRGi: 20.000 kr. 


Djurslands Rideklub

Udskiftning af belysning til LED-belysning, så de kan få ordentlig lys og spare på strømmen.

Donation fra NRGi: 30.950 kr.


Todbjerg Mejlby Idrætsforening

Foreningen vil udskifte eksisterende belysning i hele klubhuset til LED-belysning

Donation fra NRGi: 25.000 kr.


DDS Juelsminde gruppen

Juelsminde vil investere i en trailer (den el-grønne nat-trailer), der oplades af solcellebatterier om dagen og anvendes til naturundersøgelser om natten. Nat-traileren kan lånes af alle institutioner/foreninger (f.eks. spejdere og friluftsorganisationer), og den skal øge lokalbefolkningens kendskab til den grønne omstilling og vedvarende energi.

Donation fra NRGi: 50.000 kr.


Tænketanken VILD

Formålet med tænketanken VILD er at skabe en platform for debat og information om biodiversitet. Det skal styrke danskernes naturforståelse, så vi kan passe bedre på naturen.

Donation fra NRGi: 98.000 kr.


Pure Algae Denmark ApS

Pure Algae vil udvikle et vertikalt tanganlæg, så de kan lave unik energi- og produktionsoptimeret dyrkningsteknologi til tang.

Donation fra NRGi: 50.000 kr.


Fregatten Jylland

De ønsker at energieffektiviserer Fregatten Jylland ved at udskifte eksisterende lysinstallationer på skibet og i museumshallen til bæredygtig belysning. Derudover skal cirkulationspumper på værftet, i hovedbygningen og ved gæstefaciliteterne også udskiftes.

Donation fra NRGi: 197.000 kr. 


Fonden for Tirstrup-Hallen

Med udgangspunkt i FN’s verdensmål vil de vende energibruget i idrætshallen i Tirstrup på vrangen og sørge for, at energitiltagene er en del af oplevelsen, når man besøger hallen. Det omfatter renovering af lysarmaturer, solcelleanlæg, varmegenvinding med mere.

Donation fra NRGi: 400.000 kr.


Løsning Lykkes

Etablering af fire grønne områder på en ny sti i Skærven, hvor der skal være skovfitness, infotavler, insekthotel og borde-bænkesæt. Det skal skabe nye sociale aktiviteter og arrangementer for store og små borgere i Løsning.

Donation fra NRGi: 72.500 kr.


Daugård Lokalråd

Daugård Fællesvarme handler om at støtte op om den grønne omstilling af varme- og energiforsyning i et mindre lokalsamfund. Den centrale del af projektet er en skurvogn/trailer, der fungerer som base for projektarrangementer og mindre møder.  Her monteres også relevante demo-eksempler på varmeveksler, varmepumper, styringsenheder med mere.

Donation fra NRGi: 75.000 kr.


Åstrup sportrideklub

Udskiftning af belysning til LED-belysning samt udskiftning af hårde hvidevarer til energirigtige enheder.

Donation fra NRGi: 40.000 kr.


Bredballe Idrætsforening

Foreningen vil gerne udvide den nuværende kunstgræsbane samt installere LED-belysning på banen.

Donation fra NRGi: 150.000 kr. 


Bråvej 7 ApS

Etablering af et bæredygtig varmeanlæg i ”Min Købmand” i Stenderup.

Donation fra NRGi: 82.443 kr.


Grenaa Naturskole

Naturskolen vil udskifte gamle elradiatorer med moderne varmepumper.

Donation fra NRGi: 70.000 kr.


IF Midtdjurs Fodbold

IFM Fodbold vil gøre deres boldrum/materialerum større og mere tidsvarende, og derfor søger de støtte til belysning og energioptimeringer.

Donation fra NRGi: 15.000 kr.


TechKnow

AffaldVarme, Aarhus og DanskAffald A/S vil implementere en affaldssorteringsmaskine, der kan frasortere det bløde plast. Prototypen har gennemført 200 forsøg – næste skridt er at bygge en maskine, som kan implementeres både lokalt og globalt.

Donation fra NRGi: 145.000 kr.


Todbjerg Forsamlingshus

Udskiftning af oliefyr til luft-til-vand- varmepumpe.

Donation fra NRGi: 100.000 kr.


Skørring Forsamlingshus

Forsamlingshuset vil udskifte tre gamle toiletter, en lille kummefryser (energimærke D) og en hoveddør, som ikke kan holde på varmen.

Donation fra NRGi: 35.000 kr.


Brundby Stubmølle

Etablering af to LED projektrør, der blandt andet skal styrke den flotte julebelysning på møllen.

Donation fra NRGi: 2.000 kr.


Palsgaard Sommerspil

Palsgaard Sommerspil vil købe affaldsbeholdere, så de kan sortere deres affald miljørigtigt.

Donation fra NRGi: 31.220 kr.


Økologisk Samsø

De vil bygge et nyt samlingshus for frivillige og ansatte, hvor de vil sørge for bæredygtig isolering og etablering af luft-til-luft-varmepumper.

Donation fra NRGi: 110.000 kr.


Ebdrup Forsamlingshus

Forsamlingshuset skal have foretaget energiforbedringer, som f.eks. udskiftning belysning til LED-belysning og isolering af loftet.

Donation fra NRGi: 165.000 kr.


Compas Ponic - Hedensted Kommune

Hedensted Kommune vil udvikle Compas Ponic, som er et bioteknologisk og plantebaseret videnscenter, hvor der dyrkes uden jord og med meget lidt vand. Her skal der bruges produktionsmaskiner, der er mere effektive end de prototyper, som de har i øjeblikket.

Donation fra NRGi: 230.000 kr.


Ejendomsfonden Knudepunktet Mols

Etablering af solceller, der skal levere bæredygtig strøm til et nyt fælles hus i Knebel.

Donation fra NRGi: 300.000 kr.


Syddjurs Bibliotek

Syddjurs Bibliotek, Kulturskolen og ”Styrket Indsats” vil producere en bæredygtig pose til transport af bøger, magasiner eller tegneserier.

Donation fra NRGi: 20.000 kr.


Sydbyens Tennis Klub

Udskiftning af elradiatorer i klubhuset til en luft-til-luft-varmepumpe.

Donation fra NRGi: 10.000 kr.


Hjarnø Forsamlingshus

Forsamlingshuset vil udskifte deres oliefyr med en luft-til-vand-varmepumpe.

Donation fra NRGi: 88.136 kr.


Feldballe Friskole

Friskolen vil opføre et bæredygtigt og innovativt byggeri til glæde for alle borgere i Feldballe. Byggeriet skal blandt andet inddrages i undervisningen og afspejle skolens målsætning om at forberede eleverne til den fremtidige udvikling i vores samfund, hvor vi skal tænke mere på ressourcerne.

Donation fra NRGi: 300.000 kr.


Rodskov Havkajak

Etablering af solcelledrevet udluftning og lys til to containere, så foreningen kan opnå energineutral tørring af udstyr samt lys i de mørke perioder.

Donation fra NRGi: 17.500 kr.


Indvandrerradioen I Aarhus

Indvandrerradioen vil igangsætte en ny informationskampagne, der handler om at beskytte sig selv og sine børn mod brandfare fra el-apparater og elinstallationer.

Donation fra NRGi: 138.000 kr.


Donationer fra tidligere år


Health City

HealthCity er et netværk af omkring 100 selvforsynende probes, der vil indsamle oplysninger omkring forskellige miljørelaterede faktorer i realtid, herunder partikelforurening, CO2-udledning, støjniveau m.m. Dette kan bidrage til at give et overblik over miljømæssige udfordringer i byens lokalområder og skabe et incitament til at mindske udledningen gennem bæredygtige initiativer.

Donation fra NRGi: 140.000 kr.


Syddjurs Friskole

Syddjurs Friskole vil opføre en bygning, der skaber optimale rammer for science-undervisningen på Syddjurs Friskole. Bygningen er udformet, så den kan illustrere ressourcekredsløb for energi, vand og materialer. Der er monteret et solcelleanlæg, der opsamles regnvand fra bygningens tagflader og installeres følere til måling af temperatur, vand, og nedbør.

Donation fra NRGi: 322.000 kr.


Fonden Genbrugsgravsten.dk

Genbrug af gravsten.

Donation fra NRGi:  300.000 kr.


Brabrand Boligforening

Vil skabe en vedvarende adfærdsforandring for at sikre, at beboerne får større opmærksomhed på energiforbruget. Her vil lejerne have mulighed for at følge deres forbrug via en digital skærm, der er tilknyttet boligen.

Donation fra NRGi: 300.000 kr.


Go green Safari

Klimasekretariatet, Samsø Energiakademi og WorldPerfect vil videreudvikle et fysisk GoGreenAarhus-kort over bæredygtige oplevelser, muligheder, tiltag, butikker, restauranter mv. samt arrangere guidede safariture rundt i byen.

Donation fra NRGi: 120.000 kr.


Byens Hus Mørke

Byens Hus bliver et samlingssted for Mørkes borgere. Et genbyg projekt med den nyeste teknologi, hvor ideen er genbyg og arkitektonisk højteknologi med designmæssige genbrugsmaterialer sammen med nye.

Donation fra NRGi: 200.000 kr.


E-wall på Vestre Skole

Vestre skole vil lave en E-Wall drevet af solceller. 
E-Wall består af digitale censorer der aktiveres ved bevægelse. Man kan spille et af de integrerede spil på E-Wall, eller man kan lave sine egne ved hjælp af en tilhørende app, som alle kan downloade på smartphone eller tablet. Denne skal integrere bevægelse i undervisningen, fremme aktive pauser i frikvarteret og bidrage til at skabe mere læring med bevægelse. 

Donation fra NRGi: 141.200 kr.


Norsgade – fremtidens gade, grøn og smart

På Norsgade etableres en solcelle-opladet el-delecykel station og en elektronisk opslagstavle. El-delecyklerne skal reducere antallet af korte bilture ved at være let tilgængelige og et økonomisk alternativ til bilen.

Donation fra NRGi: 185.000 kr.


Pindstrup-Hallen

Udskiftning af lysanlæg i Hallen til LED lys.

Donation fra NRGi: 100.000 kr.


HALLING FOLKEPARK - en grøn helle for alle generationer

Der skal etableres en grøn folkepark på et nuværende grønt areal, der ikke bliver benyttet. Parken skal bruges som samlingssted og fællesskab for alle borgere i Landsbyen. Alle borgere – børn som ældre skal inddrages i processen om at lave parken

Donation fra NRGi: 300.000 kr.


Snaptun Kajakklub

Snaptun Kajakklub har siden 2003 hørt til på parkeringspladsen på Snaptun Havn uden tag over hovedet. Klubben har nu efter mange års arbejde endelig fået tilladelse til og mulighed for at opføre et klubhus på Snaptun Havn. 

Donation fra NRGi: 19.000 kr.


Tivoli Friheden

Energipladsen er et udstillingsvindue for bæredygtige energiløsninger. Centralt for energipladsen finder man den klassiske 2-etagers heste-karrusel, som sammen med en kombineret springvands-legeplads og vand-skulptur, drives med energi fra moderne grøn energi fra vind- og soltræer. Dette leverer også strøm til parkens indgangsparti.

Donation fra NRGi: 800.000 kr.

Etablering af en ny central oplevelsesplads, hvor et bærende element skal være to solcelleblomster, der producerer strøm til et miljø-optimeret legespringvand.

Donation fra NRGi: 1.000.000 kr.


Bråskovgård Efterskole - fra jord til bord

Bråskovgård Efterskole, vil anlægge en have/park, hvor der kan høstes økologiske bær, nødder og frugter i forskellige højder. Skolens landbrugslinje og kokkelinje vil gøre brug af den kommende park i undervisningen.

Donation fra NRGi: 100.000 kr.


Anholt Forsamlingshus

Forsamlingshuset ønsker at etablere en luft-luftvarmepumpe på husets førstesal, hvor der er anlagt en sovesal. I vintermånederne kan denne kun benyttes, hvis den opvarmes.

Donation fra NRGi: 18.000 kr.


Fra Grums til Gourmet

Fra Grums til Gourmet er et projekt, hvor der dyrkes gourmetsvampe på kaffegrums indsamlet fra midtbyens restauranter. Som forening er det samtidig et forsøg på at skabe et eksperimentarium omkring udbredelsen af svampe ved at studere og udvikle på de mange forskellige anvendelsesmuligheder, svampenes egenskaber tilbyder.

Donation fra NRGi: 50.000 kr.


Det forbundne formidlingsvæksthus - IoT Væksthuset

Der laves et drivhus, som bliver digitaliseret med blandt andet internetopkobling og automatisk beregning af energiforbruget. Projeket er et samarbejde mellem Greenhouseit, VIA University College og Baaregaard Bioplant med henblik på at udforske mulighederne for fremtidens grønne klasselokale.

Donation fra NRGi: 500.000 kr.


Indvandrerradio

Hos Indvandrerradio ønsker man at igangsætte en informationskampagne, der gør det nemmere for flygtninge og indvandrer at nedbringe forbruget.

Donation fra NRGi: 75.000 kr.


MarselisborgCentret

MarselisborgCentret vil opstille cykelparkeringsanlæg med transparent solcelletag og ladefaciliteter til elcykler, elscootere, elkørestole og elbiler. Det skal gøre det attraktivt at benytte elcykel og elbil, når man skal til og fra arbejde.

Donation fra NRGi: 204.000 kr.

Opsætning og justering af to energicykler og et energihåndtag samt undersøgelse af, hvordan cyklerne kan anvendes til uderehabilitering. Mens brugeren cykler bliver den producerede energi brugt til f.eks. at starte en lydfil eller oplade en mobil, og en monitor fortæller, hvor meget energi man generer.

Donation fra NRGi: 244.300 kr.


Team Medborgerskab

Team Medborgerskab vil etablere et containerfællesskab på Godsbaneområdet i Aarhus. Området skal bruges af små erhverv, som forsynes med energi fra en såkaldt Smartflower – en slags vindmølle med solceller.

Donation fra NRGi: 125.000 kr.


Foreningen Mejlgade Lab

Etablering af et kredsløbsvæksthus, kaldet Cirkularium, som skal være med til at ændre folks gængse opfattelse af “affald”, så dette i højere grad anskues som en ressource, der kan "upcycles" til f.eks. at frembringe nye produkter, såsom fødevarer, energi, m.m.

Donation fra NRGi: 205.412 kr.


Ceres Park & Arena / AGF

AGF vil etablere 600 VIP-cykelparkeringspladser. Tiltaget skal gøre det mere attraktivt at vælge cyklen i stedet for bilen, når man skal besøge stadion i forbindelse med store events.

Donation fra NRGi: 300.000 kr.


Foreningen Kulturgyngen

Gyngen i Mejlgade vil etablere LED-lys til Gyngens scene.

Donation fra NRGi: 30.000 kr.


Foreningen Hemmed Forsamlingshus

Forsamlingshuset vil isolere bygningen og etablere tre luft-til-luft-varmepumper. Tiltagene skal gøre forsamlingshuset mere anvendeligt til aktiviteter som f.eks. fællesspisninger, klubaftener og net-café.

Donation fra NRGi: 50.000 kr.


Kyst- og Fjordcentret

Kyst- og Fjordcentret vil opsætte varmepumper og LED-belysning for at fremme den bæredygtige profil og vise besøgende, hvorfor investering i vedvarende energi er en god ide for miljø og indeklima.

Donation fra NRGi: 90.000 kr.


UrbanRoots

UrbanRoots vil ved hjælp af ny teknologi dyrke grøntsager uden brug af jord og sollys. Grøntsagerne dyrkes i gamle skibscontainere og kan dyrkes året rundt.

Donation fra NRGi: 50.000 kr.


Green Tech Center

Green Tech Center vil udvikle og teste fysiske forsøgsopstillinger inden for jordvarme og varmepumper. Forsøgsopstillingerne skal gøre undervisningen på folkeskoler og gymnasier mere nærværende og tæt på virkeligheden.

Donation fra NRGi: 159.200 kr.


Gamecraft

Gamecraft vil udvikle et digitalt læringsspil (Villa Energi), der ved hjælp af Virtual Reality giver skoleelever mulighed for at opleve, hvor meget energi der bruges i et hus i løbet af en dag.

Donation fra NRGi: 50.000 kr.


Danmarks Industrimuseum

Museet vil indføre ny måde at formidle udstillinger i museet via Augmented Reality.

Donation fra NRGi: 150.000 kr.


As Friskole

As Friskole opfører en ny aktivitets- og bevægelsesplads for socialt samvær og fysiske aktiviteter. Pladsen kommer til at indeholde motoriktårn, cross-fit redskaber, sandkasse og fugleredegynge.

Donation fra NRGi: 50.000 kr.


Grundejerforeningen Slotsparken

Grundejerforeningen Slotsparken vil opføre belysning på gangsti mellem Slotsparken og L. Jørgensens Alle i Rønde, så stien kan anvendes trygt i den mørke tid.

Donation fra NRGi: 45.000 kr.


Balle Borgerhusforening

Balle Borgerhus vil etablere solceller på taget. Solcellerne skal sørge for energi i og omkring Borgerhuset til lys og varme samt varmt badevand til cykelturister.

Donation fra NRGi: 198.620 kr.


Visblue ApS

Visblue ApS er et formidlingsprojekt for f.eks. folkeskoler- og gymnasieelever om el-lagring og fremtidens smarte forsyningsnet.

Donation fra NRGi: 792.000 kr.


Fonden DGI Huset Aarhus

Energieffektivisering af DGI husets energiforbrug, så de kan fokusere på at styrke idrætten i huset.

Donation fra NRGi: 600.000 kr.


Mejlgade Lab

Etablering af et grønt omstillings-fællesskab med videnscenter for genbrug og genanvendelse af ressourcer og (big) data kaldet ’City Lab Aarhus.’ Mejlgade Lab vil blandt andet skabe en grøn showcase i forbindelse med transformationen af sydhavnsområdet samt Aarhus by som helhed til inspiration i ind- og udland.

Donation fra NRGi: 500.000 kr.


Greenhouseit & VIA University College, Aarhus

”Skolehaven 4.0” skal færdiggøre udviklingen af værktøjer til fag som biologi, natur/teknologi og skolehaven. Det er en videreudvikling af drivhuset ”Det forbundne formidlingsvæksthus”, som blev digitaliseret med blandt andet internetopkobling og automatisk beregning af energiforbruget, som har fået støtte fra en tidligere runde af NRGi’s Værdipulje.

Donation fra NRGi: 400.000 kr.


Aarhus Domkirke

Menighedsrådet i Aarhus vil oplyse Aarhus Domkirke, så den ikke står skjult, når mørket falder på. Oplysningen af Domkirken skal give et flot syn og gøre det til et mere trygt sted at færdes for forbipasserende.

Donation fra NRGi: 300.000 kr.


Sailing World Championship 2018

Etablering af læringsområde til VM sejlsport 2018 i Aarhus, som skal formidle bæredygtige indsatser til publikum og deltagere.

Donation fra NRGi: 250.000 kr.


Ildstedet

Udover er at danne rammerne for kulturmøder med fællesspisning, vil Ildstedet skabe et bæredygtigt cateringkøkken med A+++ hvidevarer, som skal sørge for permanente arbejdspladser til nydanskere.

Donation fra NRGi: 220.000 kr.


Komiteen Ny Malt

Bæredygtig belysning til Maltfabrikkens gårdmiljø. Belysningen skal bestå af genanvendte gamle lysarmaturer monteret med LED.

Donation fra NRGi: 200.000 kr.

Komiteen Ny Malt vil skabe en råd tråd gennem Maltfabrikkens samlede inventar-udtryk, hvor det visualiseres, at der er taget stilling til ressourceanvendelse. Det skal inspirere de besøgende til at vælge genanvendelse og energirigtige- og bæredygtige løsninger. 

Donation fra NRGi: 200.000 kr.


Midtdjurs Friskole

Friskolen vil etablere et lokale til undervisning i naturfag, der skal sørge for at eleverne bliver bevidste om, hvordan de skal opføre sig som borgere i fremtidens bæredygtige samfund.

Donation fra NRGi: 200.000 kr.


Hyttefonden ved Kattegatspejderne, Grenaa

Et socialt bæredygtighedsprojekt, hvor Hyttefonden vil gøre deres bålhytte handicapvenlig med en række nye faciliteter, som blandt andet handicapcykler.

Donation fra NRGi: 182.497 kr.


Kunstgruppen Slottet

Installering af tre varmepumper som skal erstatte et gammelt oliefyr og dermed sørge for et bedre indeklima.

Donation fra NRGi: 178.000 kr.


Kraftværket Skatehal

Opvarmning af Skatehal via solceller, der skal minimere kondensvand, så man undgår glat og usikkert gulv.

Donation fra NRGi: 117.415 kr.


Organic Seaweed - Ebeltoft Vig ApS

Energioptimering af tørrefaciliteter i forbindelse med dyrkning, høstning og omdannelse af tang til økologiske produkter.

Donation fra NRGi: 95.000 kr.


Skæring Skole

Etablering af cykelservicestation for eleverne på Skæring Skole med mulighed for gratis benyttelse af forskelligt værktøj, cykelholder, luftpumpe og generel vejledning til indstilling af cyklen. Det skal fremme elevernes forståelse for, hvad det betyder for sundhed og miljø at tage cyklen i skole.

Donation fra NRGi: 85.000 kr.


Grenaa Golfklub

Golfklubben vil installere et 12 kWp solcelleanlæg, der skal give dem en grønnere profil samt en mere bæredygtig økonomi.

Donation fra NRGi: 75.000 kr.


Ugelbølle Friskole

Installering af et undervisningslokale, som skal give børn og voksne viden om og konkrete oplevelser med bæredygtighed inden for emnerne: Vedvarende energi, bæredygtigt design, klimaforandringer, affaldssortering, energibesparelser og ”fra jord til bord”.

Donation fra NRGi: 50.000 kr.


Aalsrode- og Omegns Borgerforening

Etablering af LED løsninger i forsamlingshuset.

Donation fra NRGi: 50.000 kr.


Samsø Kommune

Samsø Kommune vil udfase plastbærepose på øen og derfor har de indgået samarbejde med alle Brugser, Netto og Handelsstandforeningen, der i stedet skal tilbyde en genbrugsbærepose af bæredygtige materialer.

Donation fra NRGi: 50.000 kr.


Egå Ungdomshøjskole

Udskiftning af eksisterende armaturer til LED sportshals armaturer.

Donation fra NRGi: 50.000 kr.


Skørring Forsamlingshus

Installering af nyt ventilationssystem og udskiftning af foldedør, der skal sørge for et bedre indeklima og samtidig give besparelser på energiforbruget.

Donation fra NRGi: 50.000 kr.


Den selvejende institution Korninghus

Opførelse af et bæredygtigt forsamlingshus, der blandt andet skal opvarmes af luft/vand varmepumpe.

Donation fra NRGi: 50.000 kr.


Dancatech ApS

Dancatech kvalitetstester forskellige former for genbrugs- og affaldsplast fra hospitalsvæsenet, for at udvikle nye og bæredygtige medicinske hjælpemidler og udstyr til hospitaler. De har f.eks. udviklet en bæredygtig krykke, som er lavet af bambus, genbrugs- og affaldsplast fra hospitaler blandet med opsamlet affaldsplast fra verdenshavende.

Donation fra NRGi: 45.000 kr.


Århus Flugtskytte-Klub

Klubben vil anskaffe varmepumpe, udskifte frysere og køleskabe til mere energivenlige eksemplarer og skifte belysning til LED.

Donation fra NRGi: 45.000 kr.


Det boligsociale arbejde v/ Arbejdernes Andels Boligforening

Mænds Mødesteder i Herredsvang vil gerne signalere sundhed og aktivitet og derfor vil de investere i el-cykler, som de kan benytte på tværs af lokalområdet.

Donation fra NRGi: 40.000 kr.


Fonden Hummelmosen

Udskiftning af udendørsbelysning til LED samt etablering af varmepumpe.

Donation fra NRGi: 40.000 kr.


Glud Skytteforening (Forening under DGI)

Udskiftning til LED-lys på skydebanen og etablering af luft/luft varmepumpe, der skal opvarme opholdslokalerne.

Donation fra NRGi: 35.000 kr.


FDF Grenaa

Udskiftning til LED-lys i kredshuset.

Donation fra NRGi: 20.000 kr.


Botanisk Haves Venner

Botanisk Haves Temahaver skal være åbne klasseværelser for børn og voksne, hvor man blandt andet kan se, hvordan en solkoger kan bruges til kaffebrygning og madlavning samt hvordan en solcellepumpe kan få et springvand i gang.

Donation fra NRGi: 20.000 kr.


Aarhus Lawn-Tennis Selskab

Miljøvenligt banelys på Aarhus Lawn-Tennis Selskab.

Donation fra NRGi: 45.000 kr.


Gl. Aaby Beboerforening af 1995

Installering af nye LED-lyskæder til optimering af energiforbruget.

Donation fra NRGi: 20.000 kr.


Skæring Forsamlingshus

Hulmursisolering af Skæring Forsamlingshus.

Donation fra NRGi: 19.350 kr.


Sole & Omegns Borgerforening

Installation af varmepumpe i foreningens hus.

Donation fra NRGi: 16.000 kr.


"De kolde kaniner" - vinterbadeklubben Endelave

Etablering af sauna der giver mulighed for at tilbyde en (sund) vinterfacilitet på Endelave, som skal styrke socialt samvær på tværs af alder og tilknytning til øen.

Donation fra NRGi: 15.000 kr.


Løsning Hedensted skytteforening

Installering af varmepumpe.

Donation fra NRGi: 18.000 kr.


Ø-Linjen ved Foreningen Pier 4

Opsætning af to offentlige servicestationer til cykler ved Ø-Linjen. Servicestationerne skal indeholde alt til vedligehold af cykel og ophæng.

Donation fra NRGi: 40.000 kr.


Rent Kvarter

Investering i to ladcykler inkl. udstyr og markedsføringmateriale, så Rent Kvarter kan udvide deres aktiviteter, så der ikke kun samles skrald i Nørre Stenbro kvarteret, men også i andre kvarterer i Aarhus og omegn.

Donation fra NRGi: 108.700 kr.


Nørre Djurs Hallen

Nørre Djurs Hallen vil lave en kold indgang for at undgå træk ind i hallen.

Donation fra NRGi: 31.000 kr.


Kolind Borgerforening / Byhallen

Renovering af Byhallen med nye LED-armaturer.

Donation fra NRGi: 90.000 kr.


Museum Østjylland

Bæredygtighed i Børnehøjde er titlen på et projekt, der handler om at gøre børn til ambassadører for en bæredygtig måde at bruge naturens ressourcer på. Det er et kultur- og naturformidlingsprojekt, hvor aktiviteter og læringsforløb for børn i dagtilbud og grundskoler bliver sat i en kulturhistorisk ramme.

Donation fra NRGi: 250.000 kr.


Aarhus Sejlklub

Udskiftning af gamle vinduer og døre, installation af varmepumpe og elektronisk styring af energiforbruget i Aarhus Sejlklub.

Donation fra NRGi: 148.795 kr.


Støtteforeningen for Grundfør forsamlingshus

Udskiftning til LED-belysning i forsamlingshuset.

Donation fra NRGi: 15.375 kr.


Hyttefonden ved Kattegatspejderne

Etablering af effektive opsamlings- og sorteringssystemer. Som en del af processen etableres visuel information til alle de andre brugere af hyttefondens faciliteter, så alle sikres betingelser for at agere bæredygtigt.

Donation fra NRGi: 10.000 kr.


Anholt Højskoleforening

Højskoleforeningen vil gennemføre fire forsøgskurser, der skal afklare og undersøge muligheden for at drive højskoleaktiviteter på Anholt. Målet er at trække kursister i alle aldersgrupper fra hele landet, som skal lære Anholts natur og kultur at kende, samt være med til at skabe aktiviteter og projekter på øen i samarbejde med lærere og lokalsamfundet.

Donation fra NRGi: 31.800 kr.


EIF Billard

Ebeltoft Billard Klub vil ændre opvarmningen til fjernvarme.

Donation fra NRGi: 30.000 kr.


Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter

Udskiftning af loftbelysning i Grenaa Idrætscenter træningshal til LED belysning og implementering af ny grøn innovativ teknologi, hvor de kan styre belysningen i hallen.

Donation fra NRGi: 290.400 kr.

Den selvvejende institution vil installere LED belysning i Grenaa svømmehal.

Donation fra NRGi: 148.525 kroner


Sankt Lukas Kirke

Optimering af loftsbelysningen i sognehuset, samt et automatiseret tænd-og-sluk system.

Donation fra NRGi: 171.150 kr.


Samsø Energiakademi

Samsø Energiakademi vil demonstrere og formidle state of the art inden for LED-lysteknik samt samspillet mellem kunstlys og dagslys.

Donation fra NRGi: 350.000 kr.


Din cirkulære garderobe

Tøj-bytte-arrangement der skal hjælpe folk med at komme deres tøjforbrug til livs og opdatere deres garderobe på en bæredygtig måde.

Donation fra NRGi: 10.000 kr.


Business Park Skejby

Konference med fokus på bæredygtighed, samskabelse og cirkulær økonomi. Konferencen bliver afholdt i forbindelse med Aarhus Kommunes projekt ”Byens Udvikling og Vækst”, som er et læringsprojekt om udvikling af Business Improvement Districts (BIDs).

Donation fra NRGi: 40.000 kr.


FDF Ellevang-Risskov

Indretning af nyt naturværksted, som skal danne rammerne om leg og læring om miljø, bæredygtighed og naturens rigdom for børn og unge.

Donation fra NRGi: 500.000 kr.


Rideklubben Vejle Fjord

Installering af LED-belysning til Rideklubben.

Donation fra NRGi: 46.783 kr.


Foreningen Grobund

Grobund vil ansætte en konsulent, der kan analysere deres behov og komme med den bedste helhedsorienterede løsning til at kombinere grønt iværksætteri og lokale virksomheder med kultur og kreativitet. En gammel stålfabrik ved Ebeltoft Færgehavn er hjertet i Grobund – den skal rumme 50-75 grønne virksomheder inden for produktion, fiskeri, landbrug, sundhed og IT, samt kulturfaciliteter, åbne værksteder og meget mere til gavn for lokalsamfund og iværksættere.

Donation fra NRGi: 186.000 kr.


Vrigsted Efterskole for Ordblinde og Læsesvage

Indkøb og installation af en luftvarmepumpe og et styringssystem med indbygget intelligens, der kan styre alle komponenter i et eller flere varmesystemer.

Donation fra NRGi: 178.125 kr.


Gallo Kriserådgivning

Social støtte til psykisk sårbare.

Donation fra NRGi: 8.000 kr.

Gallo Kriserådgivning har modtaget støtte til deres ugentlige aktiviteter for socialt- og psykisk sårbare. Aktiviteterne er alt fra en ugentlig fællesspisning, til en tur i biografen, til en tur ud i naturen.

Donation fra NRGi: 25.000 kroner


VB Parkens kunstgræsbaner

Etablering af kunstgræsbane i VB Parken. Kunstgræsbanen vil få selvstændigt traditionelt lysanlæg med 125 og 250 lux, så der kan spilles turneringskampe i henhold til DBU krav.

Donation fra NRGi: 650.000 kr.


Aarhus Garden

Installering af varmepumper og udskiftning af komfur.

Donation fra NRGi: 40.000 kr.


Hvilsager beboerforening / Forsamlingshus

Installering af varmepumper og montering af solceller på taget.

Donation fra NRGi: 190.875 kr.


Hatting Parkens Venner

Etablering af ny offentlig legeplads, der skal udbygge det lokale sammenhold og den stærke tilknytning til byen. Legepladsen skal være bæredygtig med solcelledrevet LED belysning med batteri. 

Donation fra NRGi: 71.238 kr.


Rosmus forsamlingshus

Udskiftning af lysarmaturer til energibesparende belysning.

Donation fra NRGi: 40.000 kr.


Indvandrerradioen i Aarhus

En informationskampagne der skal informere flygtninge og indvandrer om forurening og miljø ved at oplyse, hvad man gør af sit affald, og hvordan man håndtere medicinrester, batterier, maling og rengøringsartikler.

Donation fra NRGi: 138.000 kr.


Rosenvold Havn's Bådelaug

Etablering af solcelleanlæg.

Donation fra NRGi: 100.000 kr.


Veterancafe Djurs

Installation af en elmotor i en tolv mands robåd og indkøb af nødvendigt sikkerhedsgrej. Formålet er at bringe PTSD ramte veteraner sammen med velfungerende veteraner og et hold af buddies, så de kan lære at samarbejde og være sammen med familien ude i naturen.

Donation fra NRGi: 67.000 kr.


Reden Aarhus

Etablering af solceller på taget.

Donation fra NRGi: 100.000 kr.


Vikingekampgruppen ASK

Etablering af varmepumpe som kan kobles på det eksisterende rørsystem samt udskiftning af halogenlamper til LED.

Donation fra NRGi: 31.294 kr.


Hyllested Forsamlingshus

Installering af en luft-til-vand varmepumpe som kan tilsluttes den forberedte gulvvarme i køkkenet, så Forsamlingshuset får en mere konstant temperatur.

Donation fra NRGi: 157.000 kr.


Pavillonen

Pavillonen vil gøre kulturen grønnere på Djursland ved at udskifte den nuværende lyssætning på den store scene med en LED løsning.

Donation fra NRGi: 192.000


Stouby og Omegns Lokalråd

Lokalråddet vil samle trådene ved Rosenvold Strand, og derfor skal de have tilsluttet og nedgravet elkabler og installeret luft-til-luft varmepumpe, elstik og lys i klubhuset.

Donation fra NRGi: 25.000 kr.


Århus Cykelværksted

Århus Cykelværksted vil i samarbejde med Aarhus Kommune indsamle herreløse cykler og ”skrælle” cyklerne for brugbare dele (bremser, hjul, sadler, dæk m.m). De brugbare dele stilles gratis til rådighed for byens borgere gennem et særligt tilbud i forbindelse med flytningen af Aarhus Kommunes gentænkte genbrugscenter – REUSE.

Donation fra NRGi: 100.000


”United Change” – Teatret Svalegangen

United Change er et interaktivt teaterevent, der i 2022 vil skabe en sanselig og fællesskabsorienteret kunstnerisk formidling af FN’s verdensmål med en montage af skuespil, film, mad, musik, dans og natur. I 2019 indledes arbejdet med et forprojekt, der tager fat i målene om energi, klima og miljø, som afsluttes med et teaterevent, der skal vises i hele Rosenkrantzgade i Aarhus.

Donation fra NRGi: 500.000 kr.


Arbejdernes Andelsboligforening

”Vi bygger i fælleskab” hedder projektet der skal understøtte bæredygtig udvikling i et udsat boligområde, hvor unge og havelejere i fællesskab bygger faciliteter til nye fælleshaver. Projektet går ud på, at 4-6 unge i samarbejde med et tømrerfirma bygger faciliteter, der fremmer muligheder for ophold og bæredygtig brug af haverne: Borde/bænke sæt, affaldsspande, affaldssortering, kompost og redskabskur.

Donation fra NRGi: 49.680 kr.


Øster Alling Borgerforening og Forsamlingshus

Energioptimering af forsamlingshus som omfatter oplægning og installation af solcelleanlæg

Donation fra NRGi: 173.965 kr.


Søspejderne Mols

Udskiftning af benzindrevne påhængsmotorer på Søspejdernes patruljefartøjer til eldrevne motorer.

Donation fra NRGi: 75.000 kr.


Vand i haven – se–lyt–lær

Gallo Gartneriet vil installere 3-4 forskellige regnvandsopsamlere og etablere et regnvandsbassin. Det skal sørge for mindre forbrug af drikkevand og samtidig vise besøgende, hvor nemt det er, så de kan blive inspireret til at bruge regnvand i egne haver.

Donation fra NRGi: 8.000 kr.


VIA University College, Campus Nord

Udearealerne i Skejby-området skal transformers til oplevelsesrig natur med levesteder for en mangfoldighed af dyre- og plantearter. Der sker gennem beplantning, plejeplaner og installationer, f.eks. insekthoteller eller land-art.

Donation fra NRGi: 297.000 kr.


Compas – Hedensted Kommune

Hedensted Kommune vil skabe et digitalt værksted i Compas. Det første skridt er at købe lasercutter, 3D printer og elektronikbibliotek. Compas skal danne rammerne om det, der skal være et fællesskab for cirkulære partnerskaber – iværksættere, virksomheder, Hedensted Kommune og instanser imellem.

Donation fra NRGi: 246.995 kr.


IF Midtdjurs Fodbold

Opsætning af tre nye lamper på nabotræningsbanen.

Donation fra NRGi: 36.000 kr.


Sydbyens Tennis Klub

Udskiftning af 12 stk. halogen lamper til LED.

Donation fra NRGi: 77.500 kr.


Trigeparken, afd. 19 og 20, Boligforeningen Ringgården

Trigeparken skal have to elcykler, to el-ladcykler og et aflåst cykelskur med opladning til batterier, så de kan gøre Trigeborgerne mere mobile, styrke sundheden og give nye muligheder.

Donation fra NRGi: 131.700 kr.


Bedsteforældrenes Klimaaktion-Aarhus

Udvikling af et uddannelsesforløb for ældre klima-aktive, hvor de får viden om klimaforandringer og ældres CO2-aftryk samt gode råd og erfaringer med at deltage i og facilitere den svære samtale om klima. Målet er, at de bagefter kan gå ud som ”grå klima-ambassadører” i egne sammenhænge og i fællesskaber for aktive seniorer og sprede det gode budskab.

Dononation fra NRGi: 73.000 kr.


RGF - Rodskov Gymnastikforening

Opsætning af varmepumpe der skal sørge for, at damerne og de kommende børnegymnaster kan holde varmen ved omklædning og bad.

Donation fra NRGi: 12.000 kr.


Medlemsforeningen Egå Forsamlingshus

Etablering af genveks-anlæg der skal sørge for bedre luft- og varmeregulering i Forsamlingshuset. Anlægget giver samtidig mulighed for at reducere energiforbruget.

Donation fra NRGi: 131.000 kr.


Skørring Forsamlingshus

Opsætning af nye lavenergi vinduer i Forsamlingshuset.

Donation fra NRGi: 50.000 kr.


Beboerhuset

Nyt energivenligt køkken i Beboerhuset.

Donation fra NRGi: 50.000 kr. 


Ryomgård Distriktsråd

Ryomgård Distriktsråd vil etablere en bypark, som blandt andet består af en mindre legeplads, bålplads og et område med spiselige planter til dagplejen, børnehaverne og skolerne.

Donation fra NRGi25.000 kr.


Åby Skoles Venner

Åby Skoles Venner vil investere i tre æblepressere, så de kan udnytte områdets frugttræer og genanvende frugten i stedet for, at den ender i komposten.

Donation fra NRGi: 17.000 kroner


Kongsvad Thorsager Rideklub

Rideklubben vil udskifte alle deres nuværende energikilder (belysning og hårde hvidevarer) til bæredygtige energikilder.

Donation fra NRGi: 40.000 kroner


Restaurant Moment

Restaurant Moment vil udskifte hele restaurantens sydfacade med ventilationsvinduer og døre.

Donation fra NRGi: 123.820 kroner


SamBiosen – Samsø Kultur- og Idrætscenter

SamBiosen vil udskifte den nuværende belysning (lysstofrør) i idrætshallen til LED lys.

Donation fra NRGi: 98.281 kroner


Sailing Aarhus

Sailing Aarhus Week (d. 28. august til d. 8. september 2019) ønsker at bygge bro mellem Aarhus, Aarhus Ø og Aarhusbugten og sprede maritime budskaber gennem leg, læring, sociale fællesskaber og samvær. De har fokus på den grønne profil med bæredygtig affaldssortering og læring om, hvordan vi kan blive bedre til at til at tænke bæredygtighed ind i hverdagen på både land og vand.

Donation fra NRGi: 100.000 kroner


Fuglebakken KFUM

Fuglebakken vil installere bæredygtig belysning på deres fodboldbaner

Donation fra NRGi: 375.000 kroner


Ebelfestival Ebeltoft

Ebeltoft har søgt støtte til at gennemføre Ebelfestival (uge 42). Festivalen består af æblepresning, boder med kunsthåndværk og street-food samt musik og andre kunstneriske aktiviteter.

Donation fra NRGi: 50.000 kroner


Dang Quang Svend Le

Dang Quang vil gøre Egå Engvej til et grønnere område ved at omlægge en stor del af kvarterets græsareal til dansk blomstereng til glæde for områdets børnehave- og skolebørn.

Donation fra NRGi: 10.539 kroner


Syddjurs Egnsteater

Egnsteateret vil spare på strømmen, og derfor vil de udskifte deres nuværende lamper med LED-lys samt udskifte vaskemaskine og opvaskemaskine til nye maskiner med energimærke A+++.

Donation fra NRGi: 49.000 kroner


Juelsminde Narturlegeparks Venner

Juelsminde vil installere LED-belysning i Naturlegeparken, så de kan udvide tidsrummet for aktiviteter i parken.

Donation fra NRGi: 150.000 kroner


Hedensted Rideskole

Rideskolen vil erstatte deres nuværende belysning med LED lysrør.

Donation fra NRGi: 35.000 kroner


4H Østjylland og Egå Ungdomsskole

De to samarbejdspartnere vil etablere bålhytte og shelter på naturgrunden ved Egå Ungdomshøjskole, så der er adgang til mere udeliv i lokalområdet.

Donation fra NRGi: 50.000 kroner


Glud Vandværk Amba

Vandværket har modtaget støtte til at købe planter til en reaktiv park (Vandværksparken), hvor alle har mulighed for at opleve dyr og planter lege og røre sig.

Donation fra NRGi: 46.000 kroner


Grenaa Tennis Fond

Fonden vil udskifte de gamle lysstofrør med LED-lys og installere et trinløst lysstyringsanlæg i Grenaa Tennishal.

Donation fra NRGi: 122.500 kroner


Café Grenaa, KFUM’s sociale arbejde

Café Grenaa skal energieffektiviseres med efterisolering af hele caféen og montering af forsatsvinduer.

Donation fra NRGi; 64.062 kroner


Kafe Kolind

Kafe Kolind har modtaget støtte, så de kan udskifte eksisterende lyskilder til LED lysrør.

Donation fra NRGi: 23.960 kroner


IF Ådalen

Ådalen vil installere en varmepumpe og et solfangersystem i deres klubhus.

Donation fra NRGi: 100.000 kroner


Foreningen for bevarelse af Bjerre Arrest

Foreningen vil udskifte vinduerne, så der bliver mere lys, og dermed mulighed for at afholde flere arrangementer som f.eks. fortælleraftener, rundvisninger og teater.

Donation fra NRGi: 150.000 kroner


Lisbjerghytte – Det Danske Spejderkorps

Lisbjerghytten har modtaget støtte til solcellepaneler og et batteri, så de kan holde hytten varm hele året.

Donation fra NRGi100.000 kroner


Grenaa Marineforening

Marineforeningen vil købe fendere, trosser, ankelgrej og tøj (jakker og bukser) til 15 veteraner, så de kan komme ud og sejle i deres robåd. De har tidligere fået støtte til en elmotor og sikkerhedsgrej.

Donation fra NRGi: 36.300 kroner


Hjortshøj Forsamlingshus

Forsamlingshuset trænger til energiforbedringer, og derfor har de søgt støtte til nye lofter, en ny foldedør samt indbygget LED spot med lysdæmpning.

Donation fra NRGi: 171.502 kroner


Ungdomskulturhuset UKH

Kulturhuset har modtaget støtte til at indrette nye ungdomsboliger (til studerende og udsatte unge), hvor de blandt andet vil skabe en ny musik/teaterscene, styrke madfællesskaberne og etablere en kaffe/kage café.

Donation fra NRGi: 174.200 kroner


Dansk Politihundeforening, Grenaa afdeling

Politihundeforeningen i Grenaa vil installere en luft-til-luft-varmepumpe og udskifte de gamle lamper på træningspladsen med fire LED projektører.

Donation fra NRGi: 43.000 kroner


Hyttefonden ved Kattegatspejderne

Kattegatspejderne vil etablere et solbåren system med batterier, så deres elforbrug dækkes af energi, som de selv producerer. De har tidligere modtaget støtte til opsamlings- og sorteringssystemer.

Donation fra NRGi: 105.500 kroner.


Reparations.Konsortiet

Reparations.Konsortiet vil oprette og drive en reparationscafé, hvor borgere i Aarhus kan komme og få gratis hjælp fra frivillige til at reparere og vedligeholde genstande, som ikke fungerer længere. Det kan blandt andet være tøj, elektronik, cykler og haveredskaber.

Donation fra NRGi: 169.000 kroner


Lommefilm og Energimuseet

De to samarbejdspartner vil afholde en filmkonkurrence (Det Smarte Klasselokale), hvor elever fra 4-6 klasse i forsyningsområdet kan deltage. Eleverne skal komme med deres kreative bud på fremtidens Smarte Klasselokale, hvor elementer som vand, lys, luft og støj styres gennem teknologiske løsninger. Eleverne producerer prototyper med pap, saks og lim, som de pitcher på film optaget på iPads.

Donation fra NRGi: 235.000 kroner


Ryomgård Tennisklub

Tennisklubben har modtaget støtte til en ny lysmast med LED-belysning, der skal supplere deres nuværende lysmast, som også får LED-belysning. Det betyder, at klubbens baner bliver oplyst effektivt og mere energivenligt.

Donation fra NRGi: 29.000 kroner


Idrætsforeningen Midtdjurs

Idrætsforeningen vil udskifte ventiler og cirkulationspumper i hallen og klubhuset. 

Donation fra NRGi: 70.000 kroner


Horsens Skyttekreds

Skyttekredsen har modtaget støtte til udskiftning og forbedring af belysningen på skydebanen.

Donation fra NRGi: 17.960 kroner


Ebdrup Forsamlingshus

Foreningen bag forsamlingshuset har modtaget støtte til energiforbedringer i forsamlingshuset, som er en 200 år gammel skole.

Donation fra NRGi: 75.000 kroner


Gitte Severin

Gitte Severin har modtaget støtte til reparation af hendes el-ladcykel, som hun bruger til sit projekt ”stop madspild”. Hver aften cykler hun hen i den lokale Aldi, hvor hun henter deres overskudsmad, som hun derefter giver til udsatte og hjemløse på Djursland.

Donation fra NRGi: 3.000 kroner


Daugård Lokalråd

Lokalrådet har modtaget støtte til at undersøge muligheder og rammer for en forening, der skal koordinere en samlet grøn omstilling for hele Daugård området, hvor boligerne i dag især bliver opvarmet af oliefyr. Derudover er der også modtaget støtte til selve etableringen af en sådan forening med navnet Daugård Fællesvarme.

Donation fra NRGi: 190.000 kroner


Hornsyld-Bråskov Lokalråd

Lokalrådet har modtaget støtte til at etablere en beton skaterbane på 520 m2 med dertilhørende afslapningsområde. Derudover har de fået støtte til klimaneutral, intelligent LED-belysning med solceller og batteri.

Donation fra NRGi: 136.487 kroner


Horsens Boldklub

Klubben har modtaget støtte til indkøb af LED lavenergi lysstofrør, pærer, varmepumpe og isolering til loftsvinduer i deres klubhus.

Donation fra NRGi: 35.000 kroner


Anne Dorthe Alma Boel

Et værested for Skødstrups unge er i gang med at blive oprettet, og i den forbindelse har Anne Dorthe modtaget støtte til et solcellelys, så værestedet kan oplyses om aftenen.

Donation fra NRGi: 20.000 kroner


GreenMobility

GreenMobility vil teste fremtidens private bæredygtige transportform (elbiler) i Aarhus.  Projektet består i første omgang af ca. 100 el-drevne biler i et "city-car koncept".

Donation fra NRGi: 700.000 kroner