Fællesskabet

NRGi er født ud af tanken om, at jo mere vi er fælles om, jo mere kan vi opnå. I dag er vi et fællesskab af virksomheder samlet under ét i NRGi-koncernen.

NRGi er et andelsselskab. Skabt til at levere strøm og født ud af tanken om, at jo mere vi er fælles om, jo mere kan vi opnå. I dag er vi et fællesskab af virksomheder samlet under ét i NRGi-koncernen.

Vi arbejder inden for energi, grøn omstilling samt det byggede miljø, og antallet af andelshavere tæller i dag mere end 220.000.

Sammen deler vi en ambition om at bidrage til et velfungerende samfund og en renere planet baseret på sikre økonomiske valg. Til glæde for alle os der er her i dag, og alle dem der skal tage over efter os.

Den ambition arbejder vi på at leve op til hver dag ved at fokusere på:

  • Hvordan vi kan medvirke til et el-sikkert og digitalt Danmark.
  • Hvordan vi bedst muligt bruger vores energiressourcer.
  • Hvordan vi skaber et bygget miljø, hvor vi lykkes arbejdsmæssigt og privat.
  • Hvordan vi bliver dygtigere og mere vidende om fremtidens muligheder og udfordringer.
  • Hvordan vi kan indgå i samarbejder med andre, der deler vores ambition om et velfungerende samfund og en renere planet baseret på sikre økonomiske valg.

På den måde er vi tilbage ved udgangspunktet: Gevinsten ved fællesskab og samarbejde, om fælles mål.

Nu siger vi godt nok, at du er medejer..

For at være medejer, skal du bo inden for NRGi's forsyningsområde.

Vil du være helt sikker? Så tjek dit distrikt, og find ud af om du bor inden for grænserne af forsyningsområdet.

Du er medejer

- JO DU ER!

Kernefortælling

JO MERE VI ER FÆLLES OM, JO MERE KAN VI OPNÅ