Andelsbevægelsen

Andelshaveren er med ved bordet

NRGi's domicil på Dusager 22

NRGi er et andelsselskab. Skabt til at levere strøm og født ud af tanken om, at jo mere vi er fælles om, jo mere kan vi opnå.

Vi arbejder inden for energi, grøn omstilling samt det byggede miljø, og antallet af andelshavere tæller i dag mere end 235.000.

Sammen deler vi en ambition om at bidrage til et velfungerende samfund og en renere planet baseret på sikre økonomiske valg. Til glæde for alle os, der er her i dag, og alle dem, der skal tage over efter os.

Den ambition arbejder vi på at leve op til hver dag ved at fokusere på:

  • Hvordan vi kan medvirke til et el-sikkert og digitalt Danmark.
  • Hvordan vi bedst muligt bruger vores energiressourcer.
  • Hvordan vi skaber et bygget miljø, hvor vi lykkes arbejdsmæssigt og privat.
  • Hvordan vi bliver dygtigere og mere vidende om fremtidens muligheder og udfordringer.
  • Hvordan vi kan indgå i samarbejder med andre, der deler vores ambition om et velfungerende samfund og en renere planet baseret på sikre økonomiske valg.

På den måde er vi tilbage ved udgangspunktet: Gevinsten ved fællesskab og samarbejde, om fælles mål.

Andelshaver Nina

Mød en andelshaver

Nina er går forrest, når det handler om at udvikle fællesskabet i lokalsamfundet - det giver hende en følelse af at høre til og at være en del af noget større.

Få Ninas historie