Andelsbevægelsen

Andelshaveren er med ved bordet

NRGi's domicil på Dusager 22

NRGi er et andelsselskab. Skabt til at levere strøm og født ud af tanken om, at jo mere vi er fælles om, jo mere kan vi opnå. I dag er vi et fællesskab af virksomheder samlet under ét i NRGi-koncernen.

Vi arbejder inden for energi, grøn omstilling samt det byggede miljø, og antallet af andelshavere tæller i dag mere end 225.000.

Sammen deler vi en ambition om at bidrage til et velfungerende samfund og en renere planet baseret på sikre økonomiske valg. Til glæde for alle os, der er her i dag, og alle dem, der skal tage over efter os.

Den ambition arbejder vi på at leve op til hver dag ved at fokusere på:

  • Hvordan vi kan medvirke til et el-sikkert og digitalt Danmark.
  • Hvordan vi bedst muligt bruger vores energiressourcer.
  • Hvordan vi skaber et bygget miljø, hvor vi lykkes arbejdsmæssigt og privat.
  • Hvordan vi bliver dygtigere og mere vidende om fremtidens muligheder og udfordringer.
  • Hvordan vi kan indgå i samarbejder med andre, der deler vores ambition om et velfungerende samfund og en renere planet baseret på sikre økonomiske valg.

På den måde er vi tilbage ved udgangspunktet: Gevinsten ved fællesskab og samarbejde, om fælles mål.

Mød en andelshaver
Repræsentant til møde

Bliv repræsentant for dit område

Du kan også repræsentere dit lokalområde i NRGi's repræsentantskab.

Til dig, der stiller op
Medlem kigger mod kameraet

Stem til valget og giv din mening til kende

Til valget kan du pege på den repræsentant, du synes der bedst favner dine interesser.

Til dig, der skal stemme