Værdipuljeprojekt

Hattingparken


På legepladsen vil de etablere et solcelleanlæg med batteri, der skal sørge for grøn strøm til belysning og SMS-lås i toiletbygningen.

Værdipuljen Legeplads Hattingparken
Pige på legeplads

Energivenlig belysning på legepladsen

I forbindelse med opførelsen af en ny legeplads, har foreningen Hatting Parkens Venner haft et ønske om bedre belysning. Derfor søgte foreningen Værdipuljen om 70.000 kroner til to LED-lamper med solceller og indbygget batteri - dette har haft stor betydning for beboernes udnyttelse af legepladsen.

Belysningen betyder nemlig, at man har kunnet udvide legepladsens muligheder, så den nu også rummer muligheder for madlavning og overnatningsmulighed og dermed kan benyttes efter mørkets frembrud.

Det er noget, der skaber værdi i lokalsamfundet, mener initiativtager og formand for Hatting Parkens Venner, Rasmus Bissenbakker.

Se fakta om projektet