Indtast din adresse og få besked

Er du medejer?

Se om du er andelshaver

Jo, den er god nok - du er andelshaver!

Det betyder, at du ejer NRGi sammen med 230.000 andre andelshavere.

Derfor kan du også få indflydelse på udviklingen af dit lokalområde.

Du er ikke andelshaver.

Din adresse er ikke i forsyningsområdet for KONSTANT Net, og du er desværre ikke iblandt de 230.000 andelshavere, der ejer NRGi.

Hos Dansk Energi kan du finde dit netselskab.

Børn i køkkenet

Værdi til vores 235.000 andelsejere

Vi er et andelsejet selskab, der skaber værdi for vores andelshavere, vores kunder og vores samfund. 

Andelsejet kendetegner NRGi’s over 100 år lange historie.

Det er det, vi er skabt ud af, og det, som binder os sammen i dag.

Og vi stræber efter at skabe den bedst mulige værdi for vores andelshavere - i dag og i fremtiden.