Værdipuljeprojekt

Kattegatcentret


Kattegatcentret har implementeret grundvandskøling i et nyt anlæg til æselpingvinerne, der hjælper til at reducere energiforbruget når vandet skal køles ned. 

Æselpingviner på række

Grundvandskøling i pingvinanlægget

Kattegatcentrets pingviner er arten æselpingviner, der holder til omkring Antarktis, hvor det er koldt. For at sikre den bedst muligt trivsel for pingvinerne, er temperaturen i anlægget derfor kun omkring 7 grader – både i luften og i pingvinernes 200.000 liter store bassin.

Et kæmpemæssigt køleskab - med ismaskine

Pingvinerne bor altså nærmest i et kæmpestort køleskab med både koldt vand, ismaskine og aircondition. Det koster energi, og for at sikre mest mulig bæredygtighed, både når det handler om klima, miljø og økonomi, er såvel design og indretning, valg af komponenter og systemer samt energiforsyning nøje gennemtænkt, og bæredygtige og energioptimerede løsninger er valgt.

Kattegatcentrets æselpingviner, og med det følger et energiforbrug - og der følger både et moralsk og økonomisk incitament til at holde forbruget nede.

Der er kun otte anlæg i verden, der ligner - og det specielle ved anlægget er, at man som besøgende kommer ind i den temperatur, de lyde og lugte som er en del af pingvinernes univers.

Grundvandskøling halverer energiforbruget

NRGi's værdipulje har bidraget til grundvandskøling, som er en vigtig komponent i forhold til at reducere energiforbruget ved nedkøling af det store pingvinanlæg - nemlig med 50 %.

I grundvandskøleanlæg udnyttes grundvandets naturlige temperatur.  I grove træk kan man hente koldt grundvand op og bruge det til at køle anlægget. 

"Vi er i en branche, hvor vi prædiker god opførsel i forhold til at passe på livet i havet - og bæredygtighed er en vigtig del af det, og energiforbruget skal ned. "
Karsten Bjerrum Nielsen Direktør i Kattegatcentret