Værdipuljen

Værdipuljen støtter hvert år en række innovative projekter, der alle understøtter en bæredygtig udvikling, former lokalområderne og er nytænkende.

Hvad er værdipuljen?

Værdipuljen blev stiftet i 2016, hvor NRGi’s repræsentantskab besluttede, at der ud over en rabat til andelshaverne fra selskabets resultat, tillige skulle etableres en pulje, som løbende støtter den bæredygtige og innovative udvikling af forsyningsområdet.

Og siden da er det gået stærkt. For indtil videre har Værdipuljen uddelt 40 millioner kroner til 310 projekter i det Østjyske.

Værdipuljen støtter både store og små projekter, så længe de er grønne, nytænkende og udvikler de lokalområder, NRGi og de cirka 220.000 andelshavere er en del af. Projekterne kan være alt fra bæredygtige lamper på en legeplads til installering af en varmepumpe i et forsamlingshus.

Der kan ydes støtte til

 • Projekter i NRGi’s forsyningsområde
 • Projektet styrker og har forankring i lokalsamfundet
 • Projektet er innovativt og bæredygtigt
 • Projektet understøtter NRGi's mission (NRGi skal levere bæredygtige ydelser inden for energi, byggeri, teknik og kommunikation).

Der ydes ikke støtte til

 • Religiøse eller politiske projekter
 • Kommercielle sponsorater
 • Projekter, der kan virke konkurrenceforvridende
 • Driftsstøtte til eksisterende projekter
 • Kommunale kerneopgaver
 • Forskningsprojekter.
 • Traditionelle energirenoveringsprojekter af private boliger

Download flyer om grønne idéer og projekter i Værdipuljen (PDF).

Eksempler på projekter, der har fået støtte

Hvis du vil se flere eksempler, kan du se en oversigt over alle projekter, der har fået støtte af værdipuljen.

Hattingparken

Støtte til solcellelamper

Teatret svalegangen

Støtte til United Change

Compas

Støtte til tekniske redskaber

Tivoli Friheden

Støtte til flere energitiltag

Spørgsmål og svar

Hvem kan søge værdipuljen?

Alle, der er andelshaver og bruger af en elmåler fra NRGi. Det gælder både privatpersoner, foreninger, virksomheder samt private- og offentlige organisationer.

Der kan søges støtte til både store og små projekter, så længe projekterne understøtter en bæredygtige og grøn udvikling af forsyningsområdet. Der kan derudover både søges om del- eller helfinansiering af et projekt.

Hvem vurderer ansøgningerne?

Alle ansøgninger, der afleveres inden tidsfristen, vurderes af værdiudvalget, som er udpeget af NRGi’s bestyrelse.

Værdiudvalget består af to bestyrelsesmedlemmer:

 • Christine Viemose
 • Jeppe Spure Nielsen

Samt af to repræsentantskabsmedlemmer:

 • Thomas Storm
 • Jens Bak-Andersen

Det er alene værdiudvalget, der afgør størrelsen på støttebeløbet.

Hvordan udbetales pengene?

Projekter med støttebeløb under 50.000 kr.

Midlerne vil blive udbetalt ved én udbetaling.

Projekter med støttebeløb på 50.000 – 150.000 kr.

Midlerne vil blive udbetalt i rater. Betingelsen for frigivelse af de enkelte rater vil blive fastsat i forbindelse med de enkelte bevillinger og vil afhænge af projektindhold og type.

For projekter med støttebeløb over 150.000 kr.

Midlerne vil også blive udbetalt i rater. Projektregnskabet skal ved den endelige afregning være attesteret af registreret revisor. Der vil blive foretaget økonomisk opfølgning ved større projekter. Opfølgningen fastlægges i forbindelse med tildeling af støtte af de enkelte projekter.

Bemærk

 • Støttemidlerne kan være skattepligtige
 • Det tildelte støttebeløb er ikke momsbelagt. Det vil sige, at private og foreninger skal ansøge om støtte inklusiv moms.

Hvad skal jeg forberede inden ansøgningen?

Disse informationer og materialer anbefaler vi dig at finde eller forholde dig til, inden du går i gang med at skrive ansøgning til NRGi’s Værdipulje.

 • Projekttitel (Navn på det projekt, som du ønsker at søge midler til)
 • Ansøger (Navn, kategori, adresse, CVR-nr., hjemmeside, sidste års regnskab)
 • Kontaktperson (Navn, adresse, mail, telefon)
 • Partnere (Navn, mail, telefon)
 • Projektbeskrivelser (højest 1000 tegn pr. emne)
 • Hovedområder (Angive hvilke hovedkategorier projektet er inden for: Energieffektivisering, Energiproduktion, Kommunikationsteknologi, Formidlingsprojekt, Aktivitet i lokalområdet, Anlægsprojekt i lokalområdet)
 • Projektstart og -slut (datoer)
 • Budget (vedhæftes i pdf-format - Der skal i forbindelse med alle projekter uploades et budget fordelt på hovedposter, herunder interne lønomkostninger, støtte søgt/bevilget fra andre tilskudsgiver og tidsmæssige milepæle
 • Bankoplysninger (Reg. nummer og kontonummer)
 • Bilag i øvrigt (vedhæftes i pdf-format)

 

Er du i tvivl, om du kan søge Værdipuljen? Så kontakt gerne vaerdipuljen@nrgi.dk.