Værdipuljeprojekt

Grobund Byggefestival


Grobund Byggefestival var en hel uge, hvor 700 mennesker samledes ved Grobund for at bygge og genanvende affaldsprodukter fra byggeindustrien. 

Byggesfestival 3

Grobund Byggefestival er en hel uge med kreativitet, læring og samvær, og arrangementet løb af stablen i uge 28.

Grobund byggefestival

Grobund genanvender træ, der ellers ville være endt som byggeaffald.

Fra byggeaffald til byggematerialer

Grobund Byggefestival 2022 var en hel uge, hvor 700 mennesker samledes ved Grobund for at bygge og genanvende affaldsprodukter fra byggeindustrien. 

Flere af affaldsprodukterne har skruer og søm, som bliver fjernet, inden det bliver brugt til at bygge noget nyt, som man kan tage med hjem og bruge.

Med Byggefestival ønsker Grobund ønsker at skubbe til folks bevidsthed omkring hvordan man lever og hvordan man kan leve. Samtidig er ønsket, at deltagerne lærer en masse både om genbrugsmaterialer og værktøj. 

"Det ville ikke kunne lade sig gøre at lave festivalen så stor og omfattende uden den økonomiske støtte, vi har fået."
Tore Dahl Projektleder, Grobund