Værdipuljen støtter bæredygtige projekter udfordret af krisen

NRGi’s Værdipulje støtter hvert år en række bæredygtige projekter i lokalområderne. Men på baggrund af corona-udbruddets samfundsmæssige konsekvenser vil puljemidlerne dette forår gå ubeskåret til grønne projekter, iværksat af virksomheder, institutioner eller øvrige andelshavere, som på grund af krisen har fået vanskeligere ved at realisere projekterne.

Det kunne for eksempel være en virksomhed eller institution, der har måttet udskyde energispareprojekter eller planer om installation af ladestandere til elbiler.

Så sidder du med en god bæredygtig ide, som er blevet tilsidesat på grund af corona-situationen, så er det Værdipuljen, du skal søge.

Mød et medlem af repræsentantskabet


JESPER KJÆR FRA AARHUS

Hvad vil det sige at være andelshaver


FORTALT AF BESTYRELSESFORMAND EVA RYBERG