Kandidater

Se kandidaterne, der stiller op til repræsentantskabsvalget på Djursland.

Valget kører i perioden 27. januar til 12. februar 2021.

Opstillede kandidater

Du kan stemme fra den 27. januar 2021, når valget åbner. Valgkort bliver sendt via post og e-mail. Der er sidste frist for at stemme den 12. februar 2021, når valget lukker klokken 24:00.

 

Distrikt F - Elsted m.m.

Dette distrikt har valg.

Arne Pedersen

 

 

Folkepensionist
Repræsentantskab
Ellebrinken 29
8520 Lystrup
bodilogarnep@dlgpost.dk
4036 5331

Jeg genopstiller til NRGi´s repræsentantskab, fordi energiområdet er vigtigt for alle. Og netop andelstanke-gangen med brugerindflydelse og lokale ambassadører er i pagt med tiden. Såfremt jeg bliver valgt, vil jeg have fokus på selskabets hovedformål om ”driftssikkerhed og effektivitet.” - NRGi er en vigtig og synlig aktør i forbindelse med den aktuelle grønne omstilling. Jeg vil gerne deltage i processen om at skabe mere grøn energi til såvel industrien, vore boliger og til transportsektoren. Hvilket nødvendiggør, at det strategiske fokus holdes på selskabets kerneopgaver.

Bo Gustafsson

   

Selvstændig
Repræsentantskab
Elsted Byvej 26
8520 Lystrup
bg@gryskaer.dk
3082 3823

NRGI tilhører os alle som andelshavere. Derfor skal vi passe godt på selskabet og det skal drives fornuftigt, rentabelt og meget kundevenligt. Jeg vil forsat arbejde for at en del af overskuddet udbetales som rabat på vores elregning til andelshaverne. NRGI skal fortsat være blandt de billigste og mest driftssikre elleverandøre.  NRGI skal være en aktiv del af den grønne omstilling af elsektoren. Der skal sikres at der foretages de nødvendige investeringer for at håndtere strømmen fra vedvarende energikilder, og arbejdes på at udjævne strømforbruget over døgnet, ved bl.a. billig strøm om natten.

Frank Helbo

     

Journalist
Repræsentantskab
Rugmarken 22
8520 Lystrup
frankhelbo@gmail.com
5054 5469

NRGi skal være et forbrugerejet selskab, der i større udstrækning deltager i den grønne omstilling til gavn for andelshaverne. Det bør f.eks. gennemføres en prisændring, så det kan betale sig at at spare energi i boligerne eller gennemføre effektiviseringer af energiforbruget i små og mellemstore virksomheder - altså mindre abonnement og højere forbrugspriser - så dem, der belaster miljøet mest, også betaler mest. Samtidig bør NRGi arbejde for, at man udnytter tagene på f.eks. større bygninger til at opsætte solceller i steder for i det åbne landskab. Læs mere på www.frankhelbo.dk.

Karin Lodberg

   

Pens. biblioteksleder
Valgadresse: Overdrevet 1, 8282 Hinnerup
Bopælsadresse: Overdrevet 7, 8382 Hinnerup
karinlodberg@gmail.com
2928 8856

Jeg er født i Esbjerg i 1950 og er gået på pension efter 37 år som uddannelsesbibliotekar. Jeg har desuden siddet ni år i Hinnerup Kommunes byråd.

Jeg bor på 29. år i bofællesskabet Overdrevet, hvor vi baserer vores el- og varmeforbrug på ren energi fra vindmølle, jordvarme, solfangere og solceller.

Jeg mener, at NRGI skal arbejde for yderligere reduktion af CO2-aftrykket, og at der skal ligge en etisk grundholdning bag valg af NRGI’s handelspartnere og investeringer, således at der er balance mellem bæredygtighed, etik, gennemskuelighed og en sikker økonomi til investering i ren energiproduktion.

Lone Norlander Smith

     

Socialpædagog og byråd politiker
Repræsentantskab
Blåbærhaven 7
8520 Lystrup
lone.norlander@gmail.com
2478 3401

Sammen skaber vi fremtidens Energi.

Vi skal sikre stabile og grønne løsninger til en brugervenlig pris og med et sikkert blik for nye investeringer der både er rentable og bæredygtige og samtidig sikre udbytte til vores andelshavere.

Jeg er stolt af at vi i NRGI har en værdipulje der er med til at understøtte lokale projekter der har en klima og bæredygtig profil.

Jeg vil være den grønne stemme i repræsentantskabet, der fortsat vil bakke om den klima bevidste udvikling.

Mads Høy Mortensen

   

Salgsdirektør
Præsteager 7
8200 Aarhus N
mads.hoey@gmail.com
4240 8298

Vi har alle har et ansvar for at sikre en effektiv og grøn omstilling af vores energiforbrug. Jeg vil arbejde for vores fælles interesser i repræsentantskabet i NRGI gennem beslutninger baseret på dialog.

Levering af energi har stor betydning for vores hverdag og er en forudsætning for vores udvikling. Som medlem af repræsentantskabet vil jeg være med til at sikre en grøn, bæredygtig og stabil energiforsyning i NRGI.

Min motivation skal findes gennem mange års arbejde i energibranchen, samt et brændende ønske om at overføre min internationale erfaring, til at gøre en forskel på lokalt niveau.

Thomas Storm

   

Salgschef
Repræsentantskab
Ravskærvej 65
8283 Hinnerup
 thst@favrskov.dk
9156 0200

NRGi skal fortsætte linjen som forbrugerejet andelsselskab. Forbrugerne skal have mulighed for selv at vælge, hvordan selskabets penge skal investeres.

Jeg har, siden jeg første gang blev valgt til repræsentantskabet i 2013, arbejdet for at NRGi skal være en bæredygtig og lønsom virksomhed.

NRGi skal bevare den grønne profil, fastholdelse af forsynings sikkerheden og fokus på investeringer i vedvarende energi.

Som medlem af NRGi’s Værdipulje glæder det mig at kunne udvælge blandt mange spændende lokale, grønne og energi venlige projekter, NRGi hvert år hjælper med mange millioner kroner.

 

Distrikt L - Vejlby/Risskov

Dette distrikt har fredsvalg.

Jesper Steppat

 

 

Repræsentantskab
Bækkelundsvej 2.1-12
8240 Risskov
jespersteppat@yahoo.dk
4027 2540

Andelsselskabets formål med at drive virksomhed med energiforsyning og aktiviteter med tilknytning energi og kommunikation skal styrkes til gavn for forbruger, klima og miljø.

NRGi skal være med i udbygningen af vedvarende energiproduktion og distribution samt rådgive forbrugerne om energiforbrug.

Ligeledes skal NRGi sikre fiberforbindelser, der svarer til forbrugernes behov.

Jonas Dahl

 

 

Hospitalsdirektør
Repræsentantskab
mail@jonasdahl.dk
2974 4145

NRGI skal fortsat være et andelsejet selskab, som sikre grøn og klimavenlig energi til lave priser. Vi kan både privat og på offentlige og private arbejdspladser tænke klima og bæredygtighed i langt højere end i dag - og det skylder vi kommende generation. NRGI skal bidrage med at stille bæredygtige muligheder til rådighed for forbrugerne og skabe den nødvendige omstilling i samfundet.

Susanne Vangsgård

 

 

Cand.jur Chefkonsulent
Repræsentantskab
Byløkken 50
8240 Risskov
sv@danva.dk
8621 1156

Vi må ikke tage en veldreven el-forsyning for givet, og derfor skal vi sikre valg af personer, der har kompetence og interesse. NRGi skal virkeliggøre det intelligente el-net herunder opdatere infrastrukturen. Det vil nemlig betyde, at det kan håndtere decentral, CO2-neutral el-produktion. Jeg er jurist og arbejder med vand- og spildevandsområdet på nationalt og europæisk plan, hvor hensynet til miljø og forbrugere kombineres med økonomisk bæredygtige valg. God selskabsledelse har også min interesse. Derudover har jeg erfaring fra bestyrelser og repræsentantskaber.

Søren Kirkegaard

 

 

Senior director
Syrenvej 9
8240 Risskov
soren.kirkegaard@gmail.com
5096 6071

Medlem af NRGi’s repræsentantskat fra 2010 – 2015, hvor jeg måtte udtræde grundet flytning til USA. I USA arbejdede jeg for Vestas med at udbrede vindenergi og rådgive nogle af Amerikas største energiselskaber omkring de økonomiske fordele og mulighederne ved vedvarende energi. Igennem de seneste 10 år har jeg i forskellige funktioner arbejdet strategisk, taktisk og operationelt med den fremtidige retning for Vestas og herunder opnået en solid erfaring med selskabsledelse og en bred forståelse for de muligheder og udfordringer fremtidens energiselskaber står overfor.

Viggo Jonasen

 

 

Repræsentantskab
Hørgaardsvej 18
8240 Risskov
viggojonasen@gmail.com
6171 2219

En kritisk stemme i repræsentantskabet – joda!
NRGi støtter energibesparelser og miljørigtig El-produktion.

Forsyningsvirksomheden fungerer godt, med større andelshaverbetaling end udgift.
Vind- og sol-baseret elproduktion kører med overskud. GODT!

Ledelsens ”ekspansionsstrategier” har kostet underskud på mere end en milliard. Det har jeg kritiseret igennem 20 år.
El:con og rådgivningsvirksomhederne Kuben og EBAS blev opkøbt for at servicere NRGI andelshavere. Det gør de ikke mere!

NRGi er holdingselskab for Elcon og Kuben og EBAS, som har stor omsætning og lille afkast. Er vi ”rette ejere”?

 

Distrikt M - Christiansbjerg

Dette distrikt har valg.

Eva Ryberg

   

CEO GyerConsult
Bestyrelse
Kantorparken 2-8
8240 Risskov
eva@evaryberg.dk
5194 8674

NRGi skal på forretningsmæssige betingelser fortsætte den grønne udvikling vi er godt i gang med, dvs. at selskabets mange forretningsområder skal fortsætte med at bidrage til den grønne omstilling det danske samfund står overfor.

NRGi er kun kommet så langt gennem fusioner, god selskabsledelse og stabilt ejerskab forankret i andelsbevægelsen. Jeg vil fortsætte den udvikling og samtidig styrke samarbejdet på tværs af koncernen, samt inddrage andelshaverne til gavn for vort forsyningsområde og vort selskab.

For kun sammen skaber vi fremtiden.

Jytte Poulsen   

Pensionist, tidl. bankansat og Steiner pædagog
Repræsentantskab
Skovfaldet 2, 1. tv.
8200 Aarhus N
jytte.nrgi@gmail.com
2163 6568

Jeg vil fortsat arbejde for, at NRGi skal have fokus på den grønne energi og samtidig være en moderne energivirksomhed, hvor medarbejderne er glade og stolte af deres arbejdsplads.

For at udnytte de vedvarende energikilder bedst muligt, skal elprisen over døgnet variere efter udbud og efterspørgsel.

NRGi skal forsat være et forbrugerejet andelsselskab og ikke et kommercielt aktieselskab. Er stor tilhænger af den indførte Værdipulje. Her givers der mulighed for at søge om støtte til projekter som fremmer en bæredygtig udvikling.

Har siddet i repræsentantskabet for NRGi de sidste 10 år.

Karin Rosenkilde Laursen

   

PhD-studerende
Nordkapvej 11
8200 Aarhus N
karinrosenkilde@gmail.com
2232 2268

Jeg hedder Karin, er 32 år og til daglig laver jeg en Ph.d. på Aarhus Universitet. Jeg forsker i indeklima og de konsekvenser et forurenet indeklima kan have for vores helbred. Jeg bor sammen med min kæreste og vores to børn. Som opstillende medlem til NRGI repræsentantskab ønsker jeg, at bidrage til fællesskabet med ny drivkraft og med et ønske om at skabe flere bæredygtige løsninger for fremtidens energi og boliger. Sætter du din stemme på mig, vil jeg gøre mit bedste for at repræsentere Christiansbjerg og herigennem bidrage til grønnere energi i vores område og resten af landet.

Lars Noesgaard Zederkof

   

Repræsentantskab
Laurvigsgade 15
8200 Aarhus N
lnoesgaard@gmail.com
2892 0421

Energi er vigtigt. Derfor skal det være trygt at være andelshaver ved NRGI. Jeg vil arbejde for, at andelshaverne får de bedst mulige forhold. Jeg vil arbejde for at NRGi skal arbejde for en bæredygtig omstilling til fremtidens energiformer. Det vil sige, at priserne skal følge den almindelige prisudvikling, og derfor skal omstillingen ske i et tempo, der sikrer andelshaverne trygge økonomiske rammer for energileverancen.

Jeg vil arbejde for at NRGi ikke deltager risikofyldte investeringer og eventuelle driftsoverskud skal komme andelshaverne til gode i form af rabatter og tilbagebetalinger.

Peter Lykke Nielsen

   

Maskinarbejder
Haugesundsvej 23
8200 Aarhus N
p.lykke61@gmail.com
3029 9831

Jeg er stor tilhænger af andelstanken, som også NRGI bygger på. Jeg bor i almen boligforening, en idé der udsprang fra samme grundtanke som el-selskaber, brugsforeninger, mejerier, slagterier o.l. Jeg vil gerne bruge mit repræsentantskab til at fremme økonomisk fornuftige beslutninger, der tager udgangspunkt i fællesskab og miljø.

Jeg vil have fokus på:

Hvordan får vi som andelshavere gavn af, NRGI ejer 32 andre firmaer?

Hvordan sikrer vi at NRGI er førstevalg som el-leverandør, og hvordan styrker vi andelstanken, der arbejder for bedste løsninger for fællesskabet?

Roar Hestbek Nicolaisen

   

Energy Storage Expert
Nordøgade 15
8200 Aarhus N
roarhestbek@gmail.com
6151 4822

Jeg vil gerne være med til at skabe en bæredygtig fremtid. Et godt første skridt er at sørge for, at vores strøm er 100% grøn. I løbet af et år vil der være timer, hvor vi ikke kan få nok strøm fra sol og vind, mens vi på andre tidspunkter vil have en overproduktion. At løse denne problemstilling har været mit mål siden gymnasiet og er det jeg beskæftiger mig med til daglig. Løsningen ligger i at lagre energi på stor skala og her mener jeg at NRGI være med helt fremme.

Med din stemme vil jeg kæmpe for langsigtede investeringer til fordel for os andelshavere og den verden vi lever i.

Steffen Damborg

   

Iværksætter, Direktør
Bestyrelse
Havtornvej 27
8200 Aarhus N
damborgsteffen@gmail.com
2143 0168

Jeg er født og opvokset på Christiansbjerg, hvor jeg bor sammen med min hustru og tre børn. Jeg brænder for NRGi og vil kæmpe for, at vi alle oplever et veldrevet energiselskab, der har fokus på kunderne i lokalområdet. NRGi er til for andelsejerne. Vi skal kræve af vores lokale elselskab, at NRGi går forrest i den grønne omstilling og samtidig sikrer konkurrencedygtig energi og fibernet til alle andelshavere. Til daglig arbejder jeg med digitalisering af virksomheder, og her står NRGi over for en stor opgave i de kommende år. Her kan jeg gøre en forskel. Jeg har siddet i NRGis bestyrelse siden 2018.

Steffen Monrad

   

Selvstændig IT-konsulent
Havrebakken 4
8200 Aarhus N
steffenvbmonrad@gmail.com
4050 8595

Uanset hvem du køber strøm hos, bliver den leveret af NRGi, som du er medejer af, fordi det er et andelsselskab.

Jeg vil i repræsentantskabet arbejde for

At NRGi har stor forsyningssikkerhed og teknologisk stræber efter førertrøjen

At NRGi i ALLE dets aktiviteter understøtter den grønne omstilling

At NRGi sætter sit præg på samtiden og fremtiden i lokalsamfundene til gavn for andelshaverne og aktivt går ind i projekter f.eks. gennem den nuværende Værdipulje.

At NRGi opfører sig økonomisk ansvarligt. Der må kunne findes en bedre metode end ’rabat’udbetalingen for at belønne ejerne.

Ulrich Zickert

   

Sekretariatschef
Valgadresse:
Langelandsgade 217
8200 Aarhus N
Bopælsadresse: Porskærvej 41, 8220 Brabrand
ulrichzickert@gmail.com
2890 8391

Det skal være lettere og billigere at være kunde hos NRGi - det vil jeg arbejde for! NRGi skal bygge på sunde jyske forretningsprincipper med fokus på god service og el til en god pris. NRGi skal holde sig til sit kerneområde og ikke kaste sig ud i spekulative projekter, der koster den enkelte forbruger penge. Overskud i virksomheden skal komme kunderne til gode i form af udbetalte rabatter og lavere priser. Jeg vil også arbejde for mere grøn energi og for at gøre det lettere at være kunde fx i form af mere gennemskuelige elregninger. Jeg har tidligere siddet i repræsentantskabet fra 2013-19.

 

Distrikt N - Hasle/Skejby

Dette distrikt har fredsvalg.

Kresten Kjær Sørensen

   

Seniorkonsulent
Repræsentantskab
Runestenen 12
8210 Aarhus V
mail@krestenkjaer.dk
3025 7379

Jeg har været repræsentant i 4 år og vil forsat arbejde for at vi, som bor i NRGi’s forsyningsområde, i højere grad føler os som de medejere, vi reelt er.

Som forbrugerejet virksomhed kan NRGi tillade sig at tænke mere langsigtet end almindelige private virksomheder. Det gør NRGi bl.a. i dag via medejerskab i Fibia og Clever, og via investeringer i vindmøller. Jeg ser gerne mere fokus, hvor der er behov for et langsigtet perspektiv, og mindre fokus på andre forretningsområder.

Jeg er 44 år og bor i Aarhus V. Jeg er ansat i en energirådgivnings-virksomhed og er bestyrelsesmedlem i en miljøorganisation.

Marie Konge Villemoes

   

Kornmodsbakken 128
8210 Aarhus V
mariekonge@gmail.com

Mit fokus i repræsentantskabet er at sørge for at NRGI fortsætter og gerne øger kadencen i den grønne omstilling. Målet er et samfund, hvor energien i din stikkontakt kommer fra fossilfrie kilder og derfor stiller jeg op til repræsentantskabet. I min optik er levering af strøm vital infrastruktur, og derfor er det vigtigt at NRGI fortsætter som andelsselskab, hvor du, jeg og alle øvrige kunder ejer NRGI i fællesskab. Dette vil være mine pejlemærker for de kommende 4 år i NRGI's repræsentantskab.

Michael Sloth

   

Teknik- og Miljødirektør
Repræsentantskab
Klokkerbakken 52
8210 Aarhus V
michaelsloth@gmail.com
2044 6970

NRGi’s skal styrke sin kerenforretning: Dvs. med et endnu stærkere fokus på klimavenlig forsyning – til gavn for forbruger og samfund. Bestyrelsesarbejdet bør i langt højere grad bæres af forretningsfaglige og klimafaglige kompetencer, så kerneforretningen understøttes. Der skal gennemføres en analyse af NRGi’s sideforretninger, for at afdække, om de lever op til NRGi’s krav om kerneforretning, og om deres økonomisk bæredygtighed. Sideforretninger, der ikke i sin direkte aktivitet opfylder disse krav, skal sælges fra. Gennem mit arbejde som teknik og miljødirektør har jeg stor indsigt i klimområdet, de nye energiformer samt strukturudviklingen på energiområdet.

Rie Øhlenschlæger   

Arkitekt
Repræsentantskab
Haslehøjvej 21
8210 Aarhus V
rie@aplusb.dk
2946 0943

NRGi skal sikre optimal kundeservice. NRGi skal derfor fokusere på kerneområderne: elnettet, bæredygtig elproduktion og sikker el leverance. KONSTANT skal udvikle og sikre et velfungerende net med tilstrækkelig kapacitet til den grønne omstilling. NRGi skal fortsat være et medlemsejet selskab hvor evt. overskud kommer medlemmerne og lokalområdet til gode bl.a. via VÆRDIPULJEN.

Jeg er arkitekt og miljøfaglig rådgiver, jeg vil med den baggrund, som forbrugernes talsmand fortsat arbejde for, at NRGi skal være frontløber for en grøn omstilling af Danmark til gavn for os alle.

Svenning B. Madsen

   

Repræsentantskab
Stendalsvej 13, 1. th.
8210 Aarhus V
svenning@svenning.dk
6013 2657

I repræsentantskabet har jeg i 14 år bl.a. arbejdet for, at NRGi forbliver forbrugerejet, og at vi skal styrke den ide ved at gøre rabatudbetalingerne til en tradition. Det er vigtigt, for at vi alle husker, at vi selv får pengene igen, hvis NRGi ikke behøver dem; de havner ikke i lommen på en aktionær. Det er desuden vigtigt at støtte op om den grønne omstilling. Derfor har vi skabt en ny enhed for investeringer i vedvarende energi som f.eks. vindmøller og sol - celleanlæg og en enhed, der arbejder med ’smart city’ og udbreder f.eks. LED i gadebelysning - det er god økonomi og godt miljø!

 

Distrikt Q - Skødstrup/Hjortshøj/Egå

Dette distrikt har valg.

Christel Ebsen

   

Arkitekt MAA
Repræsentantskab
Hedevangsvej 3
8250 Egå
 ce@cebyfornyelse.dk
2462 6028

Jeg søger mit andet genvalg, fordi jeg oplever, det fortsat giver mening at søge indflydelse som andelshaver og være stemme for nærmiljøet i en stor koncern. En koncern, som stadig er forbrugerstyret og forbrugerejet og hvis overlevelse kan afhænge af, at den holder et miljøbevidst og økonomisk fokus på kerneforretningen.

Derudover vil jeg arbejde for grønne løsninger, der kan og skal afløse de nuværende. Værdipuljen skal fortsætte og gerne øges, så flere kan søge projektstøtte og engagere sig lokalt som andelshaver i udviklingen. Som byfornyelsesarkitekt kender jeg til kæmpeopgaven med at omdanne vores huse og byområder bæredygtigt.

Ina Marie Graneberg

   

Repræsentantskab
Hjortshøj Møllevej 164
8530 Hjortshøj
inagraneberg@gmail.com
3029 7633

NRGi skal gå foran som forbrugerstyret og miljøbevist andelsselskab. Vi skal sørge for at vore efterkommere overtager en energiforsyning, der ikke driver rovdrift på vores natur, men mindsker CO2-udledning, investerer langsigtet og skaber grønne arbejdspladser. NRGi skal sætte fokus på forbrugerne og deres behov med kundeservice som vigtigste prioritet. Fakturaerne skal være gennemskuelige og til at forstå og fiberforbindelserne skal tilbydes alle uanset hvor man bor.

Jeg vil arbejde for at NRGi ligger i front, når det gælder kundeservice og miljø. En stemme på mig er en grøn stemme.

Marie Ambrosius

   

IT-projektleder
Repræsentantskab
Gammel Kirkevej 26
8530 Hjortshøj
marie@ambrosius.dk
4062 4507

De sidste otte år har jeg siddet i NRGi’s repræsentantskab, og jeg ønsker at fortsætte mit arbejde for den grønne omstilling og den gode dialog. I repræsentantskabet sidder jeg med i kommunikationsfølgegruppen, hvor vi sparrer med NRGi om koncernens kommunikation.

Jeg er en stemme på grøn energi, og de sidste år har jeg fulgt vindmølle og solcelle projekter skyde op i Danmark med investeringer fra NRGi. Den udvikling vil fortsat jeg støtte op om, og jeg håber, at vi også kan se ind i mere udviklende projekter, hvor NRGi tør at gå nye veje og være med i udviklingen af nye grønne energikilder.

Søren Egge Rasmussen

   

Folketingsmedlem
Repræsentantskab
Hjortshøj Møllevej 162
8530 Hjortshøj
 soren.egge.rasmussen@ft.dk
6162 4543

Vores lokale forbrugerejede andelsselskab skal bidrage til at løse de globale klimaproblemer. NRGi skal hjælpe kommunerne og erhvervslivet med energiforbrug og CO2-reduktioner og de nye elmålere skal hjælpe andelshaverne til at styre og nedbringe vores energiforbrug. NRGi skal fortsætte med at investere i udbygningen af den vedvarende energi og tilbyde fiber til flere. Jeg har de sidste 20 år i repræsentantskabet og bestyrelsen arbejdet for at NRGi skal være et grønt og nytænkende andelsejet energiselskab. Som både sikrer fremtidens energiforsyning, fiberforbindelser og energibesparelser.

Thomas Appel Hansen

   

Stærkstrømsingeniør / Aut. Elinstallatør
Repræsentantskab
Søtoften 42
8250 Egå
thomas.appel.hansen@gmail.com
4024 4003

NRGi skal holde fokus på kerneforretningen og være andelshavernes foretrukne leverandør . Som nuværende repræsentant vil jeg forsat arbejde for en grøn omstilling med økonomisk fornuft, en lavere pris på el, internet og TV samt en høj forsyningssikkerhed. Desuden skal en del af overskuddet komme andelshaverne til gode. Regninger og vejledninger skal være til at forstå og produkter skal virke. Som stærkstrømsingeniør har jeg en bred viden om el, hvilket der er behov for i repræsentantskabet. Jeg er desuden formand for et ingeniørnetværk, hvor der diskuteres energispørgsmål.

Tue Kjærgaard Bystrup

   

Projekteringschef
Løgten Østervej 152
8541 Skødstrup
tuekbystrup@gmail.com
2442 3567

Jeg arbejder til dagligt bl.a. med at planlægge hvordan man, med fokus på energioptimeringer, kan minimere energiforbruget. Mit arbejdet er i byggeriet, men mine erfaringer kan bruges i arbejdet hos NRGI. Jeg vil arbejde for et stadigt konkurrencedygtigt NRGI men også et innovativt NRGI, der via teknologi går forrest for at forbedre det miljø vi alle er en del af. Vi skal satse mere på vedvarende energikilder til gavn for vores og de kommende generations miljø. Udviklingen skal bero på sunde investeringer og driftsoverskud skal tilgå andelshaverne, eller bliver videreinvesteret i den sunde grønne omstilling.