Valg

Du kan stemme, når der skal vælges repræsentanter til NRGi’s repræsentantskab i dit område hvert 4 år. Der er derfor valg én gang om året, men valget går på skift mellem de fire valgområder.

Din direkte indflydelse begynder, når du sætter dit kryds.

Find dit valgdistrikt

NRGi har fire valgområder; Aarhus Syd, Djursland, Aarhus Nord og Horsens. Hvert område er underopdelt i 5-7 valgdistrikter, der under et valg hver især har deres egne kandidater.

Se kort over valgdistrikter.