Kandidater

Se kandidaterne, der stiller op til repræsentantskabsvalget på Djursland.

Valget kører i perioden 22. januar til 7. februar 2020.

Opstillede kandidater

Du kan stemme fra den 22. januar 2020, når valget åbner. Valgkort bliver sendt via post og e-mail. Der er sidste frist for at stemme den 7. februar 2020, når valget lukker klokken 24:00.

 

Distrikt A - Grenaa/Anholt

Dette distrikt har valg.

Diana Therese Skøtt Larsen

 

 

Selvstændig terapeut
Søren Kannes Vej 16
8500 Grenaa

dtsl@live.dk
40 59 50 16

Som andelshaver i NRGi er det vigtigt for mig at følge udviklingen i det selskab der leverer min strøm. I dag er det ikke ligegyldigt hvordan strømmen produceres og hvor den kommer fra. Klima og grøn energi er vigtigt og at vi får værdi for vores penge.

Jeg stiller op for at repræsenterer dig og mig og vores område. Jeg er 48 år selvstændig terapeut, gift med en håndværker og mor til 2 drenge på 18 og 16 år. Jeg er politisk aktiv og sidder i Kommunalbestyrelsen i kommunen, i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og Kultur, Fritid, Turisme-udvalget.

Med en stemme på mig vil du også blive hørt.

Lars Møller

   

Repræsentantskabsmedlem
Djursgade 26
8500 Grenaa
lam@norddjurs.dk
86 32 35 49 / 60 75 10 90

Jeg vil arbejde for borgernes i Grenaa og på Anholts interesser. Erhvervslivets og arbejdspladsernes interesser. Forsyningssikkerhed og sikker drift. Ny teknologi som gør det nemmere at være forbruger.

Øget fokus på klimapolitik og brug af vedvarende energikilder. Et godt samarbejde, om brede og fremtidssikrede beslutninger, er vigtige for gode resultater for forbrugerne. Med erfaring som tidligere tillidsrepræsentant og medarbejderevalgt bestyrelsesmedlem på Sapa Profiler A/S, kan jeg bidrage til dette.

Lars Ry Jørgensen

   

Bestyrelsesmedlem
Åparken 37
8500 Grenaa


Jeg har arbejdet i repræsentantskabet siden dannelsen af NRGi i år 2000. De sidste 2 år har jeg været bestyrelsesmedlem. Jeg har medvirket til bedre indflydelse til repræsentanterne via ændring af NRGi's vedtægter.

Jeg arbejder for sikker elforsyning samt at de økonomiske ressourcer bruges fornuftigt. Jeg er for vedvarende energi og bæredygtighed og vil arbejde for udrulning af fiber på hele Djursland.

Jeg genopstiller for at kunne fortsætte arbejdet i den kommende periode. Jeg vil sørge for, at Djurslands stemme bliver hørt klart og tydeligt!

Lars Østergaard

   

Forstander og repræsentantskabsmedlem
Skovsvinget 22
8500 Grenaa

larsoe@stofanet.dk
20 29 29 25

Det vil jeg arbejde for hos NRGi: Forsyningssikkerhed og billigst muligt el til forbrugerne. Væk med unødvendige forretningsområder, markedsføring og diverse tiltag der koster den enkelte andelshaver ekstra penge som el-forbruger.

Sådan vil jeg arbejde: Jeg vil samarbejde og argumentere sagligt for mine synspunkter.

Hvem er jeg? Lars Østergaard. Far til tre børn. Forstander på VUC Djursland. Uddannet civiløkonom med specialerne HD (Afsætningsøkonomi) og HD (Organisation og Ledelse). Medlem af Norddjurs Kommunalbestyrelse, valgt for Venstre, formand for Kultur/ og fritidsudvalget.

Mette Haase Lindhardt

   

Advokat
Østerbrogade 45
8500 Grenaa
mhl@lsalaw.dk

Jeg stiller op som repræsentantskabsmedlem hos NRGI. Jeg vil arbejde for, at NRGi bibeholder sine kerneværdier, som sikker og billig elforsyning, men samtidig inkorporerer et øget fokus på digitalisering, bæredygtighed samt FNs verdensmål. Konkurrencen er hård, men jeg tror på, at et højt ambitionsniveau indenfor vedvarende energi er fremtiden.

Jeg vil benytte mig af min mangeårige erfaring som advokat og professionelt bestyrelsesmedlem til at sikre, at NRGi bliver drevet med rette kurs. NRGi har ressourcerne til at udnytte ny teknologi og samtidig bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Søren Gertsen

   

Direktør
Lavendelvej 4
8500 Grenaa
sg@grenaavarme.dk
29 65 60 70

Mit navn er Søren Gertsen, jeg er ansat som direktør hos Grenaa Varmeværk A.m.b.A.

Med benene solidt plantet i et andelsselskab, så finder jeg at det er vigtigt, at andelshaverne aktivt og demokratisk har indflydelse på i hvilken retning NRGi skal gå. Med vedtagelse af en ny klimalov, er det vigtigt at NRGi forsat er klar til, aktivt at bidrage til og øge indsatsen til den grønne omstilling.

Jeg vil have fokus på, at de investeringer der gennemføres, skal give mening for andelshaverne. Det er ligeledes nødvendigt at der sikres et økonomisk råderum, til den forsatte fremadrettede grønne omstilling.

 

Distrikt B - Norddjursland

Dette distrikt har valg.

Ina Marie Graneberg

 

 

Repræsentantskabsmedlem
Grenåvej 2, Gjerrild
8500 Grenaa

inagraneberg@gmail.com

30 29 76 33

NRGi skal gå foran som forbrugerstyret og miljøbevidst andelsselskab. Vi skal sørge for at vore efterkommere overtager en energiforsyning, der ikke driver rovdrift på naturen, investere langsigtet og skaber grønne arbejdspladser. NRGi skal have forbrugerne i fokus med kundeservice som højeste prioritet. Fakturaerne skal være gennemskuelige og fiberforbindelse skal tilbydes alle uanset hvor man bor.

Jeg vil arbejde for at NRGi ligger i front, når det gælder miljø. En stemme på mig er en grøn stemme.

Jens Peter Jellesen

 

 

Skovejer og repræsentantskabsmedlem
Mastrupvej 4
8500 Grenaa

jens.p.jellesen@gmail.com

40 45 51 78

El eller strøm er bare noget som kommer ud af stikkontakten når man tænder. Det er bare en del af hverdagen. Sådan skal det også være, men sådan er det kun hvis man har en solid og stabil leverandør af el og det har vi i vores fælles elselskab NRGi.

Jeg søger genvalg til NRGi repræsentantskab og bliver jeg valgt vil jeg arbejde for, at vi fortsat har et elselskab som leverer billig strøm og med en høj forsyningssikkerhed. Vores fælles elselskab skal selvfølgelig, være med på den grønne omstilling. Det skal dog ske i en fornuftig takt, og vi skal ikke ud i fantasiprojekter, som i sidste ende kan koste andelshaverne dyrt. Jeg vil have fokus på landområdernes interesser, herunder udrulning af fibernet til yderområderne.

Peter Hjort Jensen

 

 

Gårdejer
Kristiansmindevej 11
8500 Grenaa

nybrogaard@outlook.dk

23 25 08 77

Jeg stiller op til repræsentantskabet i NRGi og vil arbejde for følgende prioriterede punkter.

Forsyningssikkerhed, konkurrencedygtig elpris samt en realistisk syn på den grønne omstilling. Jeg driver til dagligt en svineproduktion og mærker dermed, hvilken betydning det har, når politikere og andre påfører et erhverv ekstra byrder. Hvis vi ønsker en stærk produktion i DK, er det vigtigt, at vi byder virksomhederne nogle gode vilkår, så de kan stå op imod konkurrencen fra udlandet. Vi skal huske, at klimaudfordringerne er globale, så det skal løsningerne også være!

Sigrid Bluhme

 

 

Repræsentantskabsmedlem
Skindbjergvej 45
8500 Grenaa

sigrid.bluhme@gmail.com

41 27 43 27

Som genvalgt repræsentantskabsmedlem vil jeg arbejde for at bevare NRGi som et forbrugerejet andelsselskab. Jeg har et mangeårigt kendskab til elloven og kabelhandlingsplaner og har som mærkesag at få fjernet alle synlige 60 kV højspændingsmaster og erstattet dem med jordkabler.

NRGi skal være et dato-fokuseret elselskab. De nye ‘smarte’ elmålere giver mange informationer, og dermed får ejerne mulighed for mere kontrol over deres elforbrug. For ejerne betyder dette, at de selv kan styre forbruget i en miljøvenlig retning og købe og bruge strøm, når den er billigst.

 

Distrikt C - Ebeltoft mm.

Dette distrikt har fredsvalg.

Jan Baarup Jensen

   

Repræsentantskabsmedlem
Skansebakken 5
8400 Ebeltoft
janbaarup@privat.dk
86 34 25 60

I mine 17 år i repræsentantskabet har jeg fokuseret på sikker elforsyning til laveste pris og afvikling af tabsgivende forretninger udenfor kerneområdet. De første mål er opfyldt, og det er også lykkedes, at få afviklet en del underskudsforretninger.

Der skal fokuseres på elinstallationsforretningen og fiberudrulning, som ikke bidrager til rabatuddelingen og ikke længere har en lokal forankring. Jeg går ind for fortsættelse af rabatordningen og værdipuljen, der støtter gode projekter i forsyningsområdet.

NRGi skal deltage i den grønne omstilling, men på et bæredygtigt økonomisk grundlag. En stemme på mig er en stemme til lokalområde Ebeltoft og hele Djursland.

Niels Hammer   

Pædagogisk konsulent og repræsentantskabsmedlem
Boeslumvej 21A
8400 Ebeltoft
niels.hammer@skolekom.dk
30 68 58 32

Niels Hammer, 55 år og arbejder i Syddjurs Kommunes skolevæsen og har tre børn. Vor tids store udfordring er klimaforandringerne. Jeg vil arbejde for, at NRGi leverer stadigt mere bæredygtigt og vedvarende energi til forbrugerne, således at vores elselskab yder sit lokale bidrag til de globale udfordringer.

Jeg vil arbejde for, at vi gennem smarte
teknologiske løsninger endnu bedre udnytter vedvarende energi, så billig energi ikke sendes ud af landet, men kommer forbrugerne til gode. Så vi kan være den arv og gæld bekendt, som vi sender videre til vore børn og børnebørn.

Ole Bjerregaard

   

Repræsentantskabsmedlem
Mosesvinget 4
8400 Ebeltoft
olebjerregaard@hotmail.com
86 34 39 50 / 61 10 48 23

Jeg har været aktiv i elbranchen siden 1986, bl.a. medlem af bestyrelsen i Midtkraft, en del år bestyrelsesmedlem i NRGi og nu medl. af repræsentantskabet.

Jeg vil være med til at synliggøre og udvikle NRGi, bl.a. gratis energirådgivning til ejere/brugere med besparelser og bedre udnyttelse af energien til følge. NRGi skal være teknologisk og driftsøkonomisk et af de bedste elselskaber i Danmark, og selskabet skal fortsat være et forbrugerejet andelsselskab, og hovedformålet er bl.a. med en grøn profil at sikre billig strøm og forsyningssikkerhed til forbrugerne.

NRGi skal fortsat udrulle fibernet også i landsbyer og landdistrikter.

 

Distrikt D - Mols

Dette distrikt har fredsvalg.

Anita Søholm

   

Repræsentantskabsmedlem
Skovgårdevej 31
8420 Knebel
anita@naturildsjael.dk
86 36 56 10 / 24 26 51 74

Jeg genopstiller til repræsentantskabet, hvor jeg de seneste 8 år har siddet som lokalt medlem. Jeg har her bidraget til oprettelsen af Værdipuljen i NRGi, og været medlem af Værdiudvalget, hvor vi har uddelt støttemidler til mange lokale bæredygtige projekter til gavn for lokalsamfundet.

Jeg vil stadigvæk gerne være med til at arbejde for, at NRGi skaber værdi for både andelshaverne og vores bæredygtige samfund, så vi som en del af den grønne omstilling med fleksibelt forbrug og energilagring danner nye fællesskaber og udvider NRGi’s rolle. Herved skaber vi sammen en fremtid med fokus på De 17 Verdensmål og en stabil grøn elforsyning til andelshaverne.

Hans Pedersen

   

Biolog og journalist
Asgilhøjevej 27
8420 Knebel
agent.green@stofanet.dk

Jeg vil arbejde for, at NRGi bliver førende i den grønne omstilling med produktion af energi fra de vedvarende energikilder og bedst til gedigne energibesparelser.

I perioden 2005-2019 var jeg medlem af NRGi's repræsentantskab og bestyrelsen 2010-2016 – en periode, hvor vi oprettede en division for vedvarende energi.

Jeg er biolog og journalist og arbejder til daglig i miljøorganisationen VedvarendeEnergi. NRGi skal i Østjylland gøre en indsats for at opfylde FN's Verdensmål nr. 7: Vedvarende, billig og tilgængelig energi til alle samt nr. 17: Partnerskaber for handling.

Jens Arne Sørensen   

Smed, fritidslandmand og repræsentantskabsmedlem
Stabelbjergvej 2
8420 Knebel
jas@newmail.dk
86 35 16 50

Jeg har været repræsentant i 18 år. Jeg er opvokset på Mols hvor jeg altid har boet. Jeg vil bevare NRGi som a.m.b.a. så vi stadigvæk kan få en udbetaling af overskuddet fra datterselskaber og den store formue, der oparbejdet i generationer. Så skal vi have VE-energi enten langt ude på åbent hav eller også solceller.

Nu da da det meste af Syddjurs er koblet på fibernettet, så skal vi også gerne have Norddjurs med så Djursland kan blive lige så attraktivt at bo på som i byerne. Derfor vil jeg gerne være Mols’ stemme i NRGi.

Lars Telling Dennig

   

Direktør og repræsentantskabsmedlem
Bygaden 32, Fejrup
8420 Knebel
info@wrapfilm.dk
20 95 12 00

Vi ejer sammen et fantastisk elforsyningsselskab med stor formue. Missionen er at sikre forbrugerne strøm og godt fibernet. NRGi skal ikke involvere sig i usikre forretningsprojekter.

Sol og Vind stiller nye krav til el-nettet. Der skal være ”hul igennem”.  Forsyningen fra Havmølleparkerne langt til havs skal føres helt frem til forbrugeren. Elbiler og varmepumper skal have stabil forsyning af grøn strøm, også når de står på Mols/Helgenæs.

Jeg vil kritisk modarbejde tendensen til, at NRGi engagerer sig i risikobehæftet forretning, der ikke direkte relaterer til forsyning af os som ejere/brugere.

 

Distrikt E - Midtdjursland

Dette distrikt har valg.

Christine Viemose

   

Bestyrer på Kaløvig Center og bestyrelsesmedlem
Glentehøj 20
8410 Rønde
christine@kalovigcenter.dk
23 42 16 76

Jeg har været en del af repræsentantskabet siden 2012 og har siddet i bestyrelsen lige siden. Begge steder bestræber jeg mig på at styrke NRGi, så vi gør en positiv forskel både for andelshaverne og for samfundet.

I år har vi sammen formuleret en ny koncernstrategi, der understreger, at NRGi er et andelsselskab med samme fokus på fremtidens generationer som på vores egen. På den baggrund bør vi arbejde både systematisk, målrettet og ambitiøst med FN's Verdensmål i alle hjørner af forretningen - det manglede bare! NRGi er en sværvægter, der kan gøre en reel forskel - og det haster!

Geert Hallberg

   

Repræsentantskabsmedlem
Baunevænget 41
8410 Rønde
geert@h41.dk
20 10 07 99

Som repræsentantskabsmedlem vil jeg være med til at sikre, at NRGi's investeringer sker i bæredygtige energisystemer, og at ansvarlighed er fundamentet for alle selskabets forretningsaktiviteter.

I 14 år har jeg været forbrugernes repræsentant i NRGi. Jeg vil fortsat medvirke til, at vores energiselskab i hele sin adfærd og aktivitet leverer selskabets produkter til forbrugerne på en både økonomisk og miljømæssigt forsvarlig måde.

NRGi skal være på forkant med fremtidens energiforsyning til gavn for vores klima med højeste forsyningssikkerhed og en konkurrencedygtig el-pris.

Kim Lykke Jensen

   

Journalist og repræsentantskabsmedlem
Lyngbakken 14, Termestrup
8544 Mørke
kimlj@syddjurs.dk
22 66 38 23

Grøn omstilling er nøgleordet. Vi skal sætte turbo på de bæredygtige løsninger. NRGi skal gå ind i flere projekter og partnerskaber for at nedbringe energiforbruget hos såvel virksomheder, kommuner og private.

NRGi skal bevares som et forbrugerejet andelsselskab. Det er godt både fra et demokratisk og økonomisk synspunkt - profit og beslutningskraft hører hjemme i forbrugernes hænder.

Jeg bakker op om en differentieret, grøn prisstruktur og ser meget gerne, at værdipuljen udvides så endnu flere af de grønne, borgerdrevne projekter i de forskellige lokalområder kan fremmes mest muligt.

Knud Harder

   

Pensioneret ejendomsmægler
Østre Fasanvej 34
8410 Rønde
jkharder@outlook.dk
23 74 30 88

Jeg GENOPSTILLER – efter tidligere at have været medlem af Repræsentantskabet gennem 8 år med væsentlige beslutninger i NRGi's historie.

Jeg har gennem 28 år arbejdet på Djursland som ejendomsmægler og vurderingsmand, er født og opvokset ved Rønde, bosat i Kolind gennem 20 år og bor nu i Rønde.

Vores fælles værdier i selskabet skal forvaltes bedst muligt med fokus på økonomien for ejere og forbrugere – alt med GRØN omtanke.

Lars Birkelund Simonsen

   

Teknisk chef og repræsentantskabsmedlem
Stationsvej 27, Thorsager
8410 Rønde
ls@scanpan.dk
87 74 14 03 / 40 27 90 35

Jeg har tidligere været valgt ind i repræsentantskabet og har 14 års erfaring, jeg arbejder til daglig som Teknisk Chef på Scanpan A/S hvor jeg bla. står for indkøb af energi. Og som stor-forbruger af el
vil jeg arbejde for at NRGi skal have fokus på sine kerneområder, som er lavest mulige El pris og effektiv drift af El nettet.

Et vigtigt punkt for mig er rentabilitet af de projekter som startes op. Et andet nøgleområde for mig er, at der stadig kan udbetales rabat til forbrugerne store såvel som små.

Peter Krog-Meyer

   

Repræsentantskabsmedlem
Smouenvej 13
8410 Rønde
krog-meyer@privat.dk
87 11 41 47 / 40 11 82 88

El-infrastruktur er vital i dagens samfund. Som repræsentantskabsmedlem vil jeg arbejde for, at NRGi fortsat skal være blandt de mest effektive el-distributionsselskaber i Danmark og tillige have de laveste omkostninger. Desuden at elnettet løbende vedligeholdes så det lever op til tidens krav.

Jeg ønsker at NRGi stadig, hvis muligt, skal benytte rabatordningen. Dette er med til at sikre loyaliteten blandt andelshaverne.

Jeg vil arbejde for, at NRGi er sit ansvar bevidst og anvender de teknologiske udviklingsmuligheder, som viser sig i de kommende år.

 

Distrikt G - Samsø/Tunø

Dette distrikt har fredsvalg.

Brian Kjær   

Rådgivende installatør og repræsentantskabsmedlem
Nørreskiftevej 42
8305 Samsø
samso_elektro@yahoo.dk
86 59 00 02 / 20 47 01 87

Jeg hedder Brian Kjær. Til daglig er jeg rådgivende installatør og indehaver af en installationsvirksomhed. Jeg mener det er vigtigt at NRGi fokuserer på fremtidens elnet, og følger med tiden og de muligheder det skaber.

For mig er det vigtigt at NRGi drives som et ansvarligt andelsselskab, der formår at effektivisere og forny sig til glæde for kunder og andelshavere.Jeg ser gerne at NRGi involverer sig mere i vedvarende energi og intelligent el-net, da jeg mener at det vil blive et stort potentiale i fremtiden.

Jens J. Øster-Mortensen

   

Repræsentantskabsmedlem
Nørreskiftevej 9
8305 Samsø
jom@samsoposten.dk
86 59 00 02

Jeg genopstiller til NRGi's repræsentatnskab for at arbejde for at selskabet fortsat skal være et andelsselskab, hvor overskuddet skal udbetales til andelshaverne. Det er oplagt at NRGi's grønne profil forstærkes med vedvarende energi på flere fronter. Den planlagte placering af vindmøller på Mejflak mellem Tunø og Samsø er ikke ideel og skal møllerne op, skal de ikke være kystnære. Som andelsselskab, med kunder på både Tunø og Samsø, bør de to øer have fiberforbindelser.

Jeg er uafhængig af politiske og kommercielle interesser og NRGi skal fortsætte med at levere strøm til vore 2 smukke øer.