Skriv og send en ansøgning til NRGi Værdipulje

Digitalt ansøgningsskema

Ansøgninger til NRGi Værdipulje skal sendes via vores digitale ansøgningsskema. Ansøgninger sendt pr. mail og post kommer ikke i betragtning.

VIGTIGT – En række oplysninger skal være klar før du i gang med ansøgningen!

Det er ikke muligt at gemme en kladde i NRGi Værdipuljes ansøgningssystem. Derfor er det vigtigt at have tænkt og fundet informationer og materialer frem INDEN, du går i gang med selve ansøgningen.

Liste over informationer og materialer, som vi anbefaler dig at finde eller forholde dig til, INDEN du går i gang med at skrive ansøgning til NRGi Værdipulje:

 • Projekttitel (navn på det projekt, som du ønsker at søge midler til)
 • Ansøger (navn, organisationstype, adresse, CVR-nr., hjemmeside, sidste års regnskab)
 • Kontaktperson (navn, adresse, mail-adresse, telefonnr.)
 • Partnere (navn, telefonnr., mail-adresse)
 • Projektbeskrivelser (højest 1000 tegn pr. emne), herunder:
  - Kort beskrivelse af projektet
  - Betydning for lokalområdet
  - Projektets målgruppe
  - Formidling af projektet
  (Der kan uploades uddybende projektbeskrivelse i pdf-format)
 • Kategori (angive hvilke hovedkategorier projektet er inden for: Energieffektivisering, Energiproduktion, Kommunikationsteknologi, Formidlingsprojekt, Aktivitet i lokalområdet, Anlægsprojekt i lokalområdet)
 • Projektstart og -slut (datoer)
 • Budget (vedhæftes i pdf-format)
 • Bankoplysninger (reg. nummer og kontonummer)

Gå til ansøgningsskemaet